banner200
banner222
28 Mayıs 2013 Salı 11:37
DAVA SIRASINDA İŞVERENE VERİLEN FERAGAT DİLEKÇESİ
banner188
banner213
banner230
Daire:7
Tarih:2013
Esas No:2013/1797
Karar No:2013/5145
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:İK 21
İlgili Kavramlar:DAVA SIRASINDA İŞVERENE VERİLEN FERAGAT DİLEKÇESİ
T.C.
YARGITAY
7. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2013/1797
KARAR NO : 2013/5145

Mahkemesi : Ankara 3. İş Mahkemesi
Tarihi : 24/12/2012
Numarası : 2012/152-2012/1089
Davacı : Mustafa Çiftçi vekili Av.Süleyman Başterzi
Davalı : T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü
vekili Av. Afet Adem
Dava Türü : İşe iade

YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki işe iade davasının yapılan yargılaması sonunda; hüküm duruşmalı olarak süresi içinde davalı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiş ise de; işin mahiyeti itibariyle duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Davacı vekili taraflar arasındaki iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli nedene dayanmaksızın feshedildiğini belirterek davacının işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili davacının davalı işçisi olmadığını belirterek husumet yokluğundan davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece yargı kararlarına göre davacının davalı işçisi olduğunun belirlendiği, davalı işverence feshin geçerliliğini ispat bakımından delil sunulmadığı bu nedenle feshin geçesiz sayılması gerektiği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içerisinde 26.3.2012 tarihli davacı asilin davalı işverene hitaben tekrar işe başladığına ve açmış olduğu işe iade davasından vazgeçtiğine dair beyan içeren dilekçesinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Mahkemece bu dilekçeye Hakim ya da başka bir yetkiliye sunulmuş geçerli bir feragat dilekçesi olmadığı gerekçesi ile itibar edilmemişse de dilekçe içeriğinde davanın devamı sırasında davacının işine döndüğüne dair ifadesi yer almaktadır. Bu haliyle davanın konusuz kalması söz konusu olabilecektir. Mahkemece davacı asilin beyanının tespiti ve gerekirse davacının dava tarihinden sonra işine dönüp dönmediğini gösterir belgelerin getirtilerek sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin öteki itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına, 01.04.2013 tarihinde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye
İ.H.Asarlıoğlu A.N.Uygur Yeşil M.Akkuş R.Taşdelen Ö.F.Herdem
banner229
Son Güncelleme: 28.05.2013 11:39
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol