banner200
banner222
06 Mayıs 2014 Salı 13:03
DARP EDİLEN POLİS MEMURLARINA ÖDENEN TAZMİNAT, RÜCUEN TAHSİL
banner188
banner213
banner230
 Davacı İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü vekili Avukat ... tarafından, davalı A... vd aleyhine 08/11/2010 gününde verilen dilekçe ile rücuen tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 19/12/2012 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2-Davalıların diğer temyiz itirazına gelince;

Dava, 2330 sayılı Yasadan kaynaklanan rücuen tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı idare, davalılar tarafından kasten yaralanan dava dışı polis memurlarına 2330 sayılı Yasa gereğince ödediği tazminatın rücuan tahsilini talep etmektedir. Dava konusu tazminat miktarının belirlendiği İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Nakdi Tazminat Komisyonu’nun 02.09.2010 tarihli kararında, karar tarihindeki en yüksek devlet memuru brüt aylığının (ek gösterge dahil) yüz maaş tutarının iş gücüne engel bulunan her gün için % 1 oranında hesaplanarak ödeme yapıldığı görülmektedir. Oysa, zarar haksız eylemin meydana geldiği tarihte gerçekleşmiştir. Davalıların sorumluluğu da bu tarihte başladığından tazminatın, haksız eylem tarihindeki miktar esas alınarak belirlenmesi gerekir. Olay tarihinden sonra alınmış, karar tarihindeki kıstaslara göre belirlenen tazminatın rücuan tahsiline karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle davalılar yararına BOZULMASINA, davalıların diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 15/01/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 06.05.2014 13:06
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol