banner200
banner235
banner225
23 Ağustos 2014 Cumartesi 12:02
ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME, RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK
banner188
banner213
banner230

 

Daire:11

Tarih:2014

Esas No:2012/28474

Karar No:2014/11785

Kaynak:UYAP

İlgili Maddeler:TCK 231

İlgili Kavramlar:ÇOCUĞUN SOY BAĞINI DEĞİŞTİRME

T.C.

YARGITAY

11. Ceza Dairesi

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

 

Esas No                : 2012/28474     

Karar No              : 2014/11785

Tebliğname No : 11 - 2010/214978

 

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : .....Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ  : 22/02/2010

NUMARASI        : 2009/593 (E) ve 2010/95 (K)

SANIK   : ......

SUÇ       : Resmi belgede sahtecilik

HÜKÜM               : TCK.nun 204/1, 43/1, 62, 53. maddeleri gereği 2 yıl 1 ay hapis cezası, güvenlik tedbiri uygulanmasına dair

TEMYİZ EDEN    : Sanık müdafii

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE     : Bozma

 

Yapılan duruşmaya toplanıp karar yerinde gösterilen delillere mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafiinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak:

1-Sanığın, gayrı resmi nikahlı eşi olan .....'dan doğan .... isimli çocuğunu, resmi nikahlı eşi .......'den doğmuş gibi 25.07.2005 tarihinde nüfus memuruna beyanla tescil ettirmekten ibaret eyleminin bir bütün halinde 5237 sayılı TCK'nun 231. maddesindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturduğu gözetilmeden ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan da hüküm kurulması,

2- Kabul ve uygulamaya göre de;

Sanığın beyanına dayalı olarak çocuğunun resmi nikahlı eşi ...... 'den doğmuş gibi nüfusa kayıt ve tescil edilmesi eyleminde zincirleme suçun unsurlarının bulunmadığı gözetilmeden TCK'nun 43/1. maddesi uygulanarak fazla ceza tayin edilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2014 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

 

(M) Başkan V. Üye Üye Üye Üye

K.TAŞDEMİR H.BOYRAZOĞLU M.KILIÇ H.DÖNMEZ A.T.DOĞAN

 

 

 

KARŞI OY

 

 

 

Sanık ......'ün gayri resmi eşi olan ......'dan doğan çocuğu resmi nikahlı eşi ......'den doğmuş gibi sözlü beyanla nüfusa tescil ettirmekten ibaret eyleminin resmi belge niteliğindeki nüfus kütüğünün sahte oluşturulması nedeniyle 5237 sayılı TCK.nun 44. maddesi delaletiyle aynı Kanunun 204/1. maddesine uyan suçu oluşturacağı gözetilerek hükmün bu nedenle bozulması yerine, eylemin bir bütün halinde TCK.nun 231. maddesindeki soybağını değiştirme suçunu oluşturacağına ilişkin sayın çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

Başkan V.

Kubilay TAŞDEMİR

banner229
Son Güncelleme: 23.08.2014 12:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol