banner200
banner222
16 Mart 2013 Cumartesi 11:46
Cinsel istismar mağdurun yaşı konusunda hata
banner188
banner213
banner230
Daire:14
Tarih:2013
Esas No:2011/8414
Karar No:2013/638
Kaynak:UYAP YARGITAY KARARLARI
İlgili Maddeler:TCK 30
İlgili Kavramlar:cinsel istismar mağdurun yaşı konusunda hata
T.C.
YARGITAY
14. Ceza Dairesi


TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2011/8414
Karar No : 2013/638
Tebliğname No : 5 - 2009/47244

Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan sanık Ata Selaki'nin yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan mahkûmiyetine dair Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 27.10.2008 gün ve 2008/230 Esas, 2008/522 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Oluşa göre, kayden 01.06.1992 doğumlu olup suç tarihinde 14 yaş 4 ay 26 günlük olan mağdure ile sanığın anlaşarak ailesinin karşı çıkmasına rağmen rıza göstermezlerse sanığa kaçacağını söyleyerek ikna etmek suretiyle, 27.10.2006 tarihinde gayri resmi olarak evlenerek birlikte yaşamaya başladıkları, sanıkla mağdurenin birden fazla ilişkiye girerek mağdurenin hamile kaldığı, hükümden önce de resmi olarak mağdure ile evlenen sanığın aşamalarda, mağdurenin fizik olarak 17-18 yaş görünümünde olduğunu ve gerçek yaşının 15'ten küçük olduğunu bilmediğini savunması karşısında; TCK.nın 30. maddesi hükümlerine göre hata halinin mevcut olup olmadığının tespiti için mağdurenin suç tarihi itibarıyla görünüm olarak 15 yaşından küçük olduğunun anlaşılıp anlaşılamayacağı, içinde bulundukları sosyal ve kültürel durumları da dikkate alınarak sanığın mağdurenin yaşı konusunda hataya düşmesinin mümkün olup olmadığı araştırılarak, mahkemenin dosyadaki tüm verilerle birlikte kendi gözlemini de tespit edip, gerekirse bu konuda bilirkişi incelemesi de yaptırılmak suretiyle tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 28.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

BAŞKAN V. ÜYE ÜYE ÜYE ÜYE
K.ÖZKAN M.DEMİRDAĞ K.KAYAN K.ÇOKAL A.ARSLAN
Karşılaştırıldı.
Yz.İşl.Müdürü


EY.T.C.

banner229
Son Güncelleme: 18.03.2013 22:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol