banner200
banner235
banner225
26 Nisan 2013 Cuma 11:42
CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, VEKALET VE YARGILAMA GİDERİ
banner188
banner213
banner230
Daire:13
Tarih:2013
Esas No:2013/6250
Karar No:2013/5896
Kaynak:MAHKEME DOSYASI
İlgili Maddeler:6352 S.K GEÇİCİ 2/2, CMK 223/4-a
İlgili Kavramlar:CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, VEKALET VE YARGILAMA GİDERİ

T.C.
YARGITAY
13. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA
Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No : 2013/6250
Karar No : 2013/5896
Tebliğname No : 2 - 2013/674

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : Menderes Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 18/10/2012
NUMARASI : 2012/843 (E) ve 2012/767 (K)
SANIK : (S.A)
KATILAN : Gediz Elektrik Dağıtım AŞ.
SUÇ : Elektrik hırsızlığı
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : Katılan vekili, sanık müdafii

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Katılan kurumun zararını tazmin etmiş olan sanık hakkında, 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesinin l. fıkrası uyarınca aynı maddenin 2. fıkrası gereğince, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazları ile tebliğnamedeki düşünce bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle istem gibi BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6352 sayılı Yasanın Geçici 2/2 ve 5271 sayılı CMK'nın 223/4-(a) maddeleri uyarınca sanık hakkında CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, 12.03.2013 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan V. Üye Üye Üye Üye
A.KARADAVUT B.KARALOĞLU E.NOYAN M.M.FERAT Z.DOĞAN

Kararına uygundur.
Yz. İşl. Md.

ND.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOT:Mahkeme tarafından aşağıdaki şekilde beraat kararı verilmiştir.... Yargıtay herhalükarda ceza verilmesine yer olmadığına karar verin diyor....
"Her ne kadar sanık hakkında Elektrik Enerjisi Hakkında Hırsızlık suçundan cezalandırılması talebiyle kamu davası açılmış ise de; 04/07/2012 tarih 6352 S.K md. 82 ile TCK 142/1-f maddesinin yürürlükten kaldırıldığı ve Elektrik Enerjisi Suçunun aynı madde ile TCK 163/3 maddesinde Karşılıksız Yararlanma suçu olarak düzenlendiği, TCK 163/3 maddesine göre sahibinin rızası dışında yararlanılan Elektrik Enerjisinin tüketim miktarını belirlenmesini engelleyecek şekilde tüketilmesi halinde suç oluşturacağı, dosyamızda ise Tüketim Miktarının Belirlenmesini Engelleyecek bir durumun söz konusu olmadığı anlaşıldığından, CMK 223/2-a maddesi gereğince Yüklenen Fiilin Kanunda Suç Olarak Tanımlanmamış Olması nedeniyle unsurları oluşmayan suçtan sanığın BERAATİNE,
Katılan kurumun hukuk mahkemelerine başvurmakta MUHTARİYETİNE,
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanık ve katılan vekilinin yüzüne karşı 1412 s. CMUK.un 310. maddesi gereğince tefhim, tarihinde itibaren 7 günlük süre içerisinde, mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunulmak suretiyle Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 18/10/2012
"
banner229
Son Güncelleme: 26.04.2013 11:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol