banner200
banner235
banner225
08 Mart 2013 Cuma 10:28
Ceza Davası ve Hukuk Davası
banner188
banner213
banner230
 Daire:18

Tarih:2010

Esas No:2010/12143

Karar No:2011/689

Kaynak:Yargıtay

İlgili Maddeler:CMK218

İlgili Kavramlar:Ceza Davası ve Hukuk Davası

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden:

Esas No : 2010/12143

Karar No : 2011/689

YARGITAY İLAMl

Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Seyitgazi Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 20/2/2008 günlü ve 2007/72-2008/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2010 gün ve Hukuk-2010/248451 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse'nin Nüfus Müdürlüğüne karşı 31/10/2007 tarihinde açtıkları davada, velayetleri altında bulunan müşterek kızları Dilek Köse'nin 9/6/1992 olan doğum tarihinin 9/6/1990 olarak düzeltilmesini istedikleri, mahkemece davanın kısmen kabulüne, Dilek Köse'nin doğum tarihinin gün ve ayı da değiştirilmek suretiyle 1/10/1990 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Dava dilekçesinde, davacıların kızları Dilek'in Cesari Yıldız ile kaçarak evlendiğini, resmi nikah yapılabilmesi için yaş tashihi davası açtıklarını bildirdikleri, mahkemenin de gerekçeli kararında bu hususa değindiği görülmüştür.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 218. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir." hükmü yer almaktadır.

Davanın açıldığı tarihte, sözü edilen eylemler ile ilgili olarak Cesari Yıldız hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/303 Esas sayılı dosyasında açılmış olan kamu davası devam ederken söz konusu yaş düzeltme davasının açılarak sonuçlandırıldığı, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10/6/2009 tarih ve 2007/303 Esas sayılı ihbar yazısından anlaşılmaktadır.

Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Görev hususunun mahkemece re'sen araştırılması ve yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir.

Mahkemece, dava dilekçesinde davacılar tarafından bildirilen kaçırılma ve cinsel istismar ile ilgili iddianın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulması ve hüküm tarihi itibarıyla ceza kovuşturması devam ettiğinden davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu konuda bir araştırma yapmadan davanın esastan karara bağlanarak ceza yargılamasını etkileyecek şekilde kesin hüküm oluşmasına sebebiyet verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur.

Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 27/1/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2010/12143 Karar No : 2011/689 YARGITAY İLAMl Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Seyitgazi Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 20/2/2008 günlü ve 2007/72-2008/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2010 gün ve Hukuk-2010/248451 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse'nin Nüfus Müdürlüğüne karşı 31/10/2007 tarihinde açtıkları davada, velayetleri altında bulunan müşterek kızları Dilek Köse'nin 9/6/1992 olan doğum tarihinin 9/6/1990 olarak düzeltilmesini istedikleri, mahkemece davanın kısmen kabulüne, Dilek Köse'nin doğum tarihinin gün ve ayı da değiştirilmek suretiyle 1/10/1990 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinde, davacıların kızları Dilek'in Cesari Yıldız ile kaçarak evlendiğini, resmi nikah yapılabilmesi için yaş tashihi davası açtıklarını bildirdikleri, mahkemenin de gerekçeli kararında bu hususa değindiği görülmüştür. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 218. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir." hükmü yer almaktadır. Davanın açıldığı tarihte, sözü edilen eylemler ile ilgili olarak Cesari Yıldız hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/303 Esas sayılı dosyasında açılmış olan kamu davası devam ederken söz konusu yaş düzeltme davasının açılarak sonuçlandırıldığı, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10/6/2009 tarih ve 2007/303 Esas sayılı ihbar yazısından anlaşılmaktadır. Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Görev hususunun mahkemece re'sen araştırılması ve yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemece, dava dilekçesinde davacılar tarafından bildirilen kaçırılma ve cinsel istismar ile ilgili iddianın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulması ve hüküm tarihi itibarıyla ceza kovuşturması devam ettiğinden davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu konuda bir araştırma yapmadan davanın esastan karara bağlanarak ceza yargılamasını etkileyecek şekilde kesin hüküm oluşmasına sebebiyet verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 27/1/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2010/12143 Karar No : 2011/689 YARGITAY İLAMl Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Seyitgazi Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 20/2/2008 günlü ve 2007/72-2008/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2010 gün ve Hukuk-2010/248451 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

YARGITAY KARARI Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse'nin Nüfus Müdürlüğüne karşı 31/10/2007 tarihinde açtıkları davada, velayetleri altında bulunan müşterek kızları Dilek Köse'nin 9/6/1992 olan doğum tarihinin 9/6/1990 olarak düzeltilmesini istedikleri, mahkemece davanın kısmen kabulüne, Dilek Köse'nin doğum tarihinin gün ve ayı da değiştirilmek suretiyle 1/10/1990 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinde, davacıların kızları Dilek'in Cesari Yıldız ile kaçarak evlendiğini, resmi nikah yapılabilmesi için yaş tashihi davası açtıklarını bildirdikleri, mahkemenin de gerekçeli kararında bu hususa değindiği görülmüştür. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 218. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir." hükmü yer almaktadır. Davanın açıldığı tarihte, sözü edilen eylemler ile ilgili olarak Cesari Yıldız hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/303 Esas sayılı dosyasında açılmış olan kamu davası devam ederken söz konusu yaş düzeltme davasının açılarak sonuçlandırıldığı, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10/6/2009 tarih ve 2007/303 Esas sayılı ihbar yazısından anlaşılmaktadır. Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Görev hususunun mahkemece re'sen araştırılması ve yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemece, dava dilekçesinde davacılar tarafından bildirilen kaçırılma ve cinsel istismar ile ilgili iddianın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulması ve hüküm tarihi itibarıyla ceza kovuşturması devam ettiğinden davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu konuda bir araştırma yapmadan davanın esastan karara bağlanarak ceza yargılamasını etkileyecek şekilde kesin hüküm oluşmasına sebebiyet verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 27/1/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. Yargıtay 18. Hukuk Dairesinden: Esas No : 2010/12143 Karar No : 2011/689 YARGITAY İLAMl Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Seyitgazi Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş bulunan 20/2/2008 günlü ve 2007/72-2008/6 sayılı kararın yürürlükteki hukuka aykırı olduğu savıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 22/10/2010 gün ve Hukuk-2010/248451 sayılı yazısıyla kanun yararına temyiz edilerek bozulması istenilmiş olmakla, dosyadaki tüm kağıtlar okunup gereği düşünüldü: YARGITAY KARARI Davacılar Cafer Köse ve Atike Köse'nin Nüfus Müdürlüğüne karşı 31/10/2007 tarihinde açtıkları davada, velayetleri altında bulunan müşterek kızları Dilek Köse'nin 9/6/1992 olan doğum tarihinin 9/6/1990 olarak düzeltilmesini istedikleri, mahkemece davanın kısmen kabulüne, Dilek Köse'nin doğum tarihinin gün ve ayı da değiştirilmek suretiyle 1/10/1990 olarak düzeltilmesine karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği anlaşılmaktadır. Dava dilekçesinde, davacıların kızları Dilek'in Cesari Yıldız ile kaçarak evlendiğini, resmi nikah yapılabilmesi için yaş tashihi davası açtıklarını bildirdikleri, mahkemenin de gerekçeli kararında bu hususa değindiği görülmüştür. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 218. maddesinin ikinci fıkrasında, "Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir." hükmü yer almaktadır. Davanın açıldığı tarihte, sözü edilen eylemler ile ilgili olarak Cesari Yıldız hakkında Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2007/303 Esas sayılı dosyasında açılmış olan kamu davası devam ederken söz konusu yaş düzeltme davasının açılarak sonuçlandırıldığı, Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10/6/2009 tarih ve 2007/303 Esas sayılı ihbar yazısından anlaşılmaktadır. Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Görev hususunun mahkemece re'sen araştırılması ve yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekmektedir. Mahkemece, dava dilekçesinde davacılar tarafından bildirilen kaçırılma ve cinsel istismar ile ilgili iddianın Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan sorulması ve hüküm tarihi itibarıyla ceza kovuşturması devam ettiğinden davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, bu konuda bir araştırma yapmadan davanın esastan karara bağlanarak ceza yargılamasını etkileyecek şekilde kesin hüküm oluşmasına sebebiyet verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Bu itibarla yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün HUMK.'nun 427. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak kaydıyla kanun yararına BOZULMASINA ve gereği yapılmak üzere kararın bir örneği ile dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, 27/1/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 08.03.2013 10:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol