banner200
banner222
05 Ağustos 2015 Çarşamba 13:59
Boşanma, ruhsal rahatsızlık iddiası, vesayet, bekletici mesele
banner188
banner213
banner230
 T.C.

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2013/18326

KARAR NO. 2014/18

KARAR TARİHİ. 13.1.2014

 

> BOŞANMA--RUHSAL RAHATSIZLIK--VESAYET--BEKLETİCİ MESELE

 4721/m. 405, 462/8

6100/m. 56/1, 114/1-d, 115/1

 ÖZET : Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartlarından olup, bu husus kamu düzeniyle ilgilidir. Boşanma davasında, davacının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delille de doğrulanmıştır. Mahkemece, davacı kadının vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılması, gerekirse vesayet ile ilgili işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesi gerekir.

 DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 KARAR : Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları dava şartlarından ( 6100 s. HMK. m.114/1-d ) olup, bu husus kamu düzeniyle ilgilidir. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırmakla yükümlüdür. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri sürebilirler. ( 6100 s. HMK. m.115/1 ) Davada, davacının ruhsal rahatsızlığı ileri sürülmüş ve bu iddia dosya arasındaki bir kısım delille de doğrulanmış bulunmasına göre, mahkemece yapılacak iş; Türk Medeni Kanununun 405. ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun 56/1. maddeleri uyarınca davacı K.'ın vesayet altına alınmasının gerekip gerekmediğinin araştırılması ve bu hususun bir ön sorun sayılması, gerekirse Türk Medeni Kanununun 462/8. maddesi uyarınca işlem yapılması ve sonucuna kadar yargılamanın bekletilmesinden ibarettir. Bu yön gözönünde tutulmadan yargılamaya devam olunarak işin esası hakkında karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre diğer yönlerin incelenmesine şimdilik yer olmadığına, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 13.01.2014 gününde karar verildi.

kararara.com

banner229
Son Güncelleme: 05.08.2015 14:03
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol