banner200
banner235
banner225
29 Temmuz 2013 Pazartesi 11:23
BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇMASI
banner188
banner213
banner230
Daire:22
Tarih:2013
Esas No:2013/15676
Karar No:2013/15329
Kaynak:Kişisel arşiv
İlgili Maddeler:HMK 57
İlgili Kavramlar:BİRDEN ÇOK İŞÇİNİN TEK DİLEKÇEYLE DAVA AÇMASI
T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2013/15676
KARAR NO : 2013/15329
YARGITAY İLAMI


MAHKEMESİ : Ankara 19. İş Mahkemesi
TARİHİ : 27/03/2013
NUMARASI : 2013/338-2013/181
DAVACI : ŞEREF MAYACI VE 408 ARKADAŞINI TEMSİLEN TÜRKİYE YOL-İŞ SENDİKASI ADINA VEKİLİ AVUKAT SÜLEYMAN BAŞTERZİ
DAVALI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DAVA : Davacı, ek ücret, fazla, çalışma, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan ek ödeme, yemek ve koruyucu madde yardımı, sosyal yardım, yıpranma primi ile ilave tediye ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme, davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Bağcıvan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacılar vekili, Türkiye Yol-İş Sendikası adına, sendika üyesi üçyüzseksen işçi için, tek dava dilekçesi ile açtığı davada, toplu iş sözleşmesi'nden kaynaklanan bir kısım işçilik alacaklarının hüküm altma alınmasını talep etmiştir.
Mahkeme, aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayan dörtyüzsekiz davacının tek bir dilekçe ile dava açmasının iyiniyet ve dürüstlük kurallarına aykırı olduğunu ve hakkın kötüye kullanılması niteliğinde bulunduğunu belirterek davanın açılmamış sayılmasına karar vermiştir.
Hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra açılmış olup, anılan kanunun ihtiyari dava arkadaşlığını hükme bağlayan 57. maddesinde; birden çok kişinin, dava konusu hak veya borcunu el birliği ile mülkiyet dışında bir sebeple ortak olması, ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmesi, davaların temelini oluşturan vakıaların veya hukuki sebeplerin aynı olması veya benzer olması durumunda birlikte dava açabilecekleri düzenlenmiştir. Öte yandan davanın açılmamış sayılmasına hangi hallerde karar verileceği kanunun değişik maddelerinde düzenlenmiş olup, birlikte açılan davaların tek davaya hasredilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceğine dair bir hükme yer verilmemiştir.
Somut olayda, dosya içeriğine göre; davacılar vekili aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmayan 380 davacı adına toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir kısım alacakların hüküm altına alınması için tek dilekçe ile dava açmıştır. Mahkemece, davacılar vekiline tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde bir davacı ismi belirtilerek dava dilekçesinin düzeltilmesi gerektiği, aksi takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verileceği açıklamasını içeren tebligat yapılmış; dilekçenin tek davacıya hasredilmemesi üzerine davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. İhtiyari dava arkadaşlığı, davaların daha çabuk ve en az giderle sonuçlanması, çelişkili hükümler verilmesinin önlenmesi bakımından usul ekonomisine uygundur. Ancak çok sayıda ihtiyari dava arkadaşının birlikte dava açması yargılamanın sağlıklı şekilde yürütülmesini, araştırma ve incelemenin yetersizliğine sebebiyet verebileceği durumlarda araştırma ve incelemenin sağlıklı yürütülmesi bakımından davaların tefrikine (ayrılmasına) karar verilebilir ise de, müşterek dava dilekçesinin tek davacıya hasredilmemesi gerekçesi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi mümkün değildir.
Mahkemece yukarıda belirtilen yasal düzenleme ve ilkeler dikkate alınmadan ilamda yazılı şekilde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.06.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Başkan Üye Üye Üye Üye
R.Balta C.Demir A.Taşkın M.Yılmazel Y.Z.Cenik
banner229
Son Güncelleme: 29.07.2013 11:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol