banner200
banner222
08 Nisan 2014 Salı 17:41
Avukatlık Ücreti Alacağı
banner188
banner213
banner230
 

T.C.

YARGITAY

Onüçüncü Hukuk Dairesi

 

E:2013/15619

K:2013/25008

T: 10.11.2013

 

·         Avukatlık Ücreti Alacağı

·         Vekilin Azledilmesi

·         Davadan Feragat

 

Özet: Davanın feragat nedeniyle reddine karar verilip, müvekkillerinin davacı avukatı azlettikleri, taraflar arasında yazılı vekâlet ücret sözleşmesi bulunmadığı hususları dikkate alınarak davacı avukatın Avukatlık Kanununun 164/4 maddesi gereğince takip ettiği harcı yatırılmış dava değerinin % 10-20’si oranında akdi vekâlet ücreti ve yine aynı değer üzerinden karşı yan vekâlet ücreti isteyebileceği gözetilmelidir.

(1136 s. Av. K. m. 164/4)

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, avukat olduğunu, davalılar Hasan, Hasan Hayri ve Mustafa'nın vekili olarak Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/285 esas sayılı davasını yürüttüğünü, müvekkilleri olan davalıların, davanın karşı tarafı olan davalı Yasin ile bilgisi dışında anlaşarak davadan feragat ettiklerini, 06.07.2011 ve 08.07.2011 tarihli azilnameler ile de kendisini haksız olarak vekâletten azlettiklerini, sözlü olarak 150.000 TL vekâlet ücreti kararlaştırıldığını, davaya konu taşınmaz değerinin 435.000 TL olduğunu ileri sürerek, sözlü olarak kararlaştırılan 150.000 TL'den şimdilik 3.000 TL, taşınmazın tespit edilen bedeli üzerinden yasal ve icra vekâlet ücretlerinin bilirkişi marifetiyle hesaplanarak bu bedel üzerinden şimdilik 2.000 TL ve manevi tazminat olarak 30.000 TL'nin faiziyle birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istemiştir.

Davalılar, davanın reddini dilemişlerdir.

 

Mahkemece, manevi tazminat yönünden davanın reddine, alacak dava yönünden taleple bağlı kalınarak davanın kabulü ile 5.000 TL'nin 8.7.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken müteselsilen alınıp, davacıya ödenmesine karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.

1- Dava, ödenmeyen vekâlet ücreti alacağının tahsili talebine ilişkindir. Davacı avukatın davalılar Hasan, Hasan Hayri ve Mustafa'ya vekâleten Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/285 esas sayılı dava dosyasını yürüttüğümü davanın harcı yatırılmış değerinin 10.000 TL olduğu, davanın feragat nedeniyle reddine karar verildiği, davalı müvekkillerin davacı vekili 6.7.2011 ve 8.7.2011 tarihli azilnamelerle azlettikleri, taraflar arasında yazılı vekâlet ücret sözleşmesi bulunmadığı hususları dosya kapsamından anlaşılmakta olup bu hususlar taraflar arasında da çekişmesizdir. Avukatlık Kanununun 164/4 maddesinde "...Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir..." hükmü düzenlenmiştir. Taraflar arasında yazılı ücret sözleşmesi bulunmadığına göre davacı avukat anılan yasal düzenleme gereğince harcı yatırılmış dava değerinin %10-20'si oranında akdi vekâlet ücreti ve yine aynı değer üzerinden karşı yan vekâlet ücreti isteyebilir. Mahkemenin bu yönü göz ardı ederek yanlış değerlendirme ile takip edilen dava konusu taşınmazın değeri üzerinden akdi ve karşı yan vekâlet ücreti hesaplayarak yazılı şekilde hüküm tesis etmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

2- Bozma nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle kararın (BOZULMASINA), ikinci bent gereğince tarafların diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 10.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

banner229
Son Güncelleme: 09.04.2014 13:49
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol