banner200
banner235
banner225
Rahmi
Rahmi
08 Temmuz 2015 Çarşamba 14:28
AVUKAT MÜVEKKİLİNİN ALACAĞINI ZAMANINDA TAHSİL EDEMEMESİ, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA
banner188
banner213
banner230
 T.CK.--MADDE 257
Görevi kötüye kullanma
(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) menfaat sağlayan kamu görevlisi, (DEĞİŞİK İBARE RGT: 19.12.2010 RG NO: 27790 KANUN NO: 6086/1) üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) (Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.)


T.C.
YARGITAY
5. CEZA DAİRESİ
ESAS NO. 2013/6723
KARAR NO. 2015/1493
KARAR TARİHİ. 21.1.2015


>SANIK AVUKATIN İHMALİ SEBEBİYLE MÜVEKKİLİN ALACAĞININ ZAMANINDA TAHSİL EDİLEMEMESİ, GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU. 


5237/m. 257ÖZET : Sanık hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan beraat hükmü verilmiştir.

Katılanın vekilliğini üstlenen sanığın, alacaklısı katılan olan kambiyo senedinin icra yoluyla tahsil işlemini gerçekleştirmek için yaptığı takip talebinde alacaklı olarak katılanın yetkilisi olduğu şirketi göstermesi üzerine borçlu tarafından bu şirkete herhangi bir borcunun bulunmadığı belirtilerek açılan menfi tespit davası kabul edilmiştir.

Alacağın zamanında tahsil edilemediği ve kambiyo senetlerine mahsus takip süresinin geçtiği, buna bağlı olarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu, avukat olduğu da gözetildiğinde yüklenen suçun tüm yasal unsurlarıyla oluştuğu anlaşıldığındanberaat kararı verilmesi hukuka aykırıdır.


DAVA : İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Sanık S. E. hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesinde;

Sanığın gerekçeye yönelik temyizinde hukuki yararı bulunduğu anlaşılmakla tebliğnamedeki red düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Delilleri takdir ve gerekçesi gösterilmek suretiyle verilen beraat hükmü usul ve yasaya uygun olduğundan yerinde görülmeyen sanık S. E. müdafii ve katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,

Sanık İ. Ü. hakkında ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçundan verilen beraat hükmünün temyiz incelemesinde ise;

Antalya 9. Noterliğinin 15.2.2008 tarih ve 03758 yevmiye numaralı vekaletnamesiyle katılanın vekilliğini üstlenen sanığın 25.8.2006 ödeme tarihli 40.000 TL bedelli, alacaklısı katılan K. K. olan kambiyo senedinin icra yoluyla tahsil işlemini gerçekleştirmek için yaptığı takip talebinde alacaklı olarak katılanın yetkilisi olduğu şirketi göstermesi üzerine borçlu tarafından bu şirkete herhangi bir borcunun bulunmadığı belirtilerek açılan menfi tespit davasının kabul edilmesi sebebiyle alacağın zamanında tahsil edilemediği ve kambiyo senetlerine mahsus takip süresinin geçtiği, buna bağlı olarak katılanın mağduriyetine sebep olduğu, avukat olduğu da gözetildiğinde yüklenen suçun tüm yasal unsurlarıyla oluştuğu anlaşılmasına rağmen yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,

SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün 5320 Sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 21.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ. 

WWW.KARARARA.COM
banner229
Son Güncelleme: 08.07.2015 14:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol