banner200
banner235
banner225
28 Ocak 2014 Salı 22:06
ALIŞVERİŞ SİTESİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK
banner188
banner213
banner230
T.C. YARGITAY 15. CEZA DAİRESİ E. 2012/9922 K. 2012/44243 T. 27.11.2012 • DOLANDIRICILIK SUÇUNUN BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANMAK SURETİYLE İŞLENMESİ ( Alışveriş Sitesi Üzerinden Gerçekte Var Olmayan Elektronik ve Benzeri Eşyaları Sattıkları - İnternet Üzerinden Verdikleri İlanın Suçun İşlenmesini Kolaylaştırdığı ) • BASIN VE YAYIN ARAÇLARININ SAĞLADIĞI KOLAYLIKTAN YARARLANARAK DOLANDIRICILIK SUÇU ( Alışveriş Sitesi Üzerinden Gerçekte Var Olmayan Elektronik ve Benzeri Eşyaları Sattıkları - İnternet Üzerinden Verdikleri İlanın Suçun İşlenmesini Kolaylaştırdığı ) • ALIŞVERİŞ SİTESİ ÜZERİNDEN DOLANDIRICILIK ( Ürünlerin Gerçekte Var Olmadığı/Müştekilerden Paraların Hesaplarına Havale Edildiği - Sanıkların İnternet Üzerinden Verdikleri İlanın Suçun İşlenmesini Kolaylaştırdığı/Basın ve Yayın Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Yararlanıldığı ) • ETKİN PİŞMANLIK ( Nitelikli Dolandırıcılık/Müştekinin Sanığın Zararını Karşılayacağını Söylediğinden Şikayetten Vazgeçtiği - Müştekiden Sanığın Kendisine Ödeme Yapıp Yapmadığı Sorulacağı/Ödeme Varsa Sanığın Pişmanlığından Kaynaklanıp Kaynaklanmadığı Belirleneceği ) 5237/m.158, 168 ÖZET : Sanıkların, alışveriş sitesine üye olarak bu site üzerinden gerçekte var olmayan elektronik ve benzeri eşyaları satmak konusunda telefon numarası bildirip ilan verdikleri, müşteri olarak arayan katılan ve müştekilerden parayı banka hesaplarına havale yaptırmak suretiyle değişik miktarlarda para almaları şeklinde gelişen olayda, sanıkların internet üzerinden verdikleri ilanın suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu oluştuğu gözetilmelidir. Kabule göre de müştekinin sanığın zararını karşılayacağını söylediği bu nedenle şikayetten vazgeçtiğini beyan etmesi sanığında müştekinin katılmadığı celsede müştekinin zararını karşıladığına yönelik savunma yapması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından müştekiden, sanık tarafından kendisine ödemeye yapılıp yapılmadığı sorularak, ödeme varsa, ödemenin sanığın pişmanlığından kaynaklanıp kaynaklanmadığının, bu şekilde sanığın etkin pişmanlık gösterip göstermediğinin değerlendirilmesi gerekir. DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü: KARAR : Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir. Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, mağdurun durumu, fiille olan ilişkisi, kullanılan hilenin şekli, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır. 5237 Sayılı TCK'nun 158/1.fıkrasının g bendinde dolandırıcılık suçunun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işlenmesi nitelikli unsur olarak belirlenmiştir. Bu nitelikli halin uygulanması için basın ve yayın araçlarının suçun işlenmesinde özel bir kolaylık sağlanmış olmaları, gerçeğe aykırı haberlerle okuyucu veya izleyenlerin aldatılması suretiyle çıkar sağlanması gerekir. Somut olayda; sanıkların, www.sahibinden.com isimli alışveriş sitesine üye olarak bu site üzerinden gerçekte var olmayan elektronik ve benzeri eşyaları satmak konusunda telefon numarası bildirip ilan verdikleri, müşteri olarak arayan katılan ve müştekiler ilanda gösterilen bilgisayar veya diğer elektronik eşyaları parayı sanık M.K.'ye ait hesap numarasına yatırmaları halinde bilgisayarı veya diğer sattığı eşyaları bu kişilere kargoyla hemen gönderebileceklerini beyan ederek banka hesaplarına havale yaptırmak suretiyle değişik miktarlarda para almaları şeklinde gelişen olayda, sanıkların bilişim sistemini araç olarak kullanmadıkları, havale yapılan bankanın da ödeme aracı olarak kullanıldığı ancak, sanıkların internet üzerinden verdikleri ilanın suçun işlenmesini kolaylaştırdığı, sanıkların dolandırıcılık suçunu basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle işledikleri anlaşılmakla; Sanıkların eyleminin 5237 sayılı TCK.nun 158/1-g maddesinde düzenlenen "basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanılması" suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, Kabule göre de; Sanık D.A.S. hakkında G.H.'ye karşı nitelikli dolandırıcılık suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik olarak; Müştekinin 03.02.2011 tarihli celsede sanığın zararını karşılayacağını söylediği bu nedenle şikayetten vazgeçtiğini beyan etmesi sanığında müştekinin katılmadığı 17.02.2011 tarihli celsede müştekinin zararını karşıladığına yönelik savunma yapması karşısında, gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde belirlenebilmesi bakımından müştekiden, sanık tarafından kendisine ödemeye yapılıp yapılmadığı sorularak, ödeme varsa, ödemenin sanığın pişmanlığından kaynaklanıp kaynaklanmadığının, bu şekilde sanığın etkin pişmanlık gösterip göstermediğinin değerlendirilerek, sonucuna göre 5377 sayılı Kanun ile değişik 5237 Sayılı TCK'nın 168/2 maddesinin uygulanması gerekip gerekmediğinin tartışılması gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesis edilmesi, SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, sanıklar ve sanık M.K. müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 Sayılı Yasanın 8/1.maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.11.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.
banner229
Son Güncelleme: 28.01.2014 22:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol