banner200
banner235
banner225
14 Mart 2014 Cuma 18:35
ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI
banner188
banner213
banner230

  Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı K... vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

KARAR

Davacı M... vekili, davalı borçlu N... aleyhine icra takibi yaptıklarını, borcu karşılayacak malı bulunamadığını ileri sürerek borçlunun, dava konusu aracın parasını vererek davalı eşi K... adına tescil edilmesine ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiştir.

Davalı K... vekili davanın reddini savunmuştur.

Diğer davalı borçlu usulüne uygun davetiye tebliğine rağmen duruşmalara gelmemiş ve davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, davalı K...’nin aracın bedelini ödediğini ispat edemediği ve tasarrufun alacaklıdan mal kaçırmaya yönelik olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş hüküm davalı K... vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, İİK.277 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

Davaya konu aracın satış bedelinin 3. kişi durumundaki davalı K... tarafından ödendiğinin ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamına uygun düşmemektedir. Davalı K...’nin H...’da uzun yıllardır çalıştığı ve gelirinin bulunduğu hususu dosyaya sunulan belgelerden anlaşılmaktadır. Bu gelirler ile dava konusu aracı satın almış olabileceği de açıktır. Aksinin ispatı ise davalıdan değil davacı taraftan beklenmesi gerekirken davalı K...’nin ispat edemediği yönündeki kanaat ile davanın reddi doğru değildir. 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı K... vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı K...'e geri verilmesine 09.12.2013 tarihinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 14.03.2014 18:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol