banner200
banner235
banner225
18 Nisan 2013 Perşembe 14:57
Alacak, zamanaşımı
banner188
banner213
banner230
Daire:3
Tarih:2013
Esas No:2012/20921
Karar No:2012/25422
Kaynak:
İlgili Maddeler:
İlgili Kavramlar:alacak, zamanaşımı
T.C.
YARGITAY
3. HUKUK DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ESAS NO : 2012/20921
KARAR NO : 2012/25422

Y A R G I T A Y İ L A M I

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
TARİHİ : 27/04/2012
NUMARASI : 2011/566-2012/237
DAVACI : RECEP TUĞRUL VEK.AV. T.YILDIRIM
DAVALI : AYŞE TURHAN VEK.AV. A.SEZER

Dava dilekçesinde 4.000 TL alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı vekili dava dilekçesinde, davacının davalıya ait 552 Parseldeki 27/360 payını 28/02/1960 tarihli sözleşme ile 4.000 TL (0,4 TL)'ya satın aldığını, davalının tapuyu vermediğini, 2004 yılında davalının kızı Cahide'ye sattığını, bu durumu yeni öğrendiğini, taşınmazı davacının halen kullandığını belirterek, 4.000 TL'nin 2004 tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını beyan etmiştir.
Mahkemece, davacının dava konusu taşınmazın dava dışı Cahide'ye satıldığını 2004 yılında öğrendiğini, davayı 05.10.2011 tarihinde açtığını belirterek zamanaşımı nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, hükmü davacı vekili temyiz etmiştir.
Dosya kapsamından 28/02/1960 tarihli harici sözleşme ile davacının dava konusu taşınmazı satın aldığı ve o tarihten beri davacının kullandığı ve halen davacının tasarrufunda bulunduğu anlaşılmaktadır.
Bu durumda, davacının taşınmazı kullandığı sürece zamanaşımı süresi başlamayacağından davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Ayrıca belirlenirse taahhüt tarihindeki taşınmazın satış bedelinin, aktin ifasının imkansız hale geldiği tarihe göre denkleştirici adalet ilkesi gereğince denkleştirilerek karar verilmesi gerekmektedir.
Ancak, 02/02/1991 gün, 1990/1 E. - 1991/1 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme kararında vurgulandığı gibi, sebepsiz zenginleşmede iade borcunun kapsamını belirlemede öncelikle fakirleşme ve zenginleşme zamanının tespit edilmesi gerekir. Geçersiz sözleşme nedeniyle verilen şeyin iadesi talebinde bulunabilmek için bir tarafın mal varlığının diğer tarafın mal varlığı aleyhine çoğalması gerekir.
Bu durumda, mahkemece; yukarıda açıklanan ilke ve esaslar doğrultusunda yapılacak inceleme sonucunda karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11/12/2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
K. YÜKSEL
Üye
K. KARAHAN
Üye
R. TUNÇ
Üye
A. CAN
Üye

banner229
Son Güncelleme: 18.04.2013 14:58
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol