banner200
banner235
banner225
30 Mayıs 2014 Cuma 16:01
ALACAĞIN MUVAZAALI OLDUĞU İDDİASIYLA SIRA CETVELİNE İTİRAZ
banner188
banner213
banner230
 Taraflar arasındaki sıra cetveline itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. 
Davacı vekili, ...1. İcra Müdürlüğü'nün 2009/172 Esas sayılı dosyasında yapılan sıra cetvelinde ikinci sırada yer alan davalı alacağının gerçek olmadığını ileri sürerek, davalı alacağının ikinci sıraya alınması kararının iptali ile bu sıraya müvekkilinin alacağının alınmasına, davalıya ayrılan paranın müvekkilinin dosyasına aktarılmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davada ispat yükünün davalı tarafta bulunduğunu, davalı alacaklının takibinin dayanağının senet olmasının muvazaa iddiasını bertaraf etmeyeceği, senedin taraflar arasında her zaman düzenlenebileceği, davalı tarafından alacağın muvazaalı olmadığı konusunda herhangi bir delil ileri sürülmediği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

2) Dava, davalının alacağının muvazaalı olduğu iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz istemine ilişkindir. 

Haciz yolu ile takiplerde kıyasen uygulanması gereken İİK'nın 235/3. maddesi uyarınca genel mahkemede görülen davada sıra cetvelinin iptaline karar verilmesi mümkün olmayıp, sadece sıra cetvelinde davalıya ayrılan satış bedelinin dava masrafları da dahil edilmek üzere davacıya ödenmesine, kalan paranın ise davalıya ödenmesine karar verilmesi gerekir. Mahkemece bu esaslara uygun olarak bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 20.03.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

kararara.com
banner229
Son Güncelleme: 30.05.2014 16:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol