banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
18 Şubat 2015 Çarşamba 17:23
Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma/Firar
banner188
banner213
banner230
Daire:6 
Tarih:2015 
Esas No:2014/14723 
Karar No:2015/983 
Kaynak: UYAP 
İlgili Maddeler:5275 SK.14 
İlgili Kavramlar: Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma/Firar

ÖZETİ: Firar eden hükümlünün sonraki tarihlerde infazına başlanılan veya başlanılacak olan diğer ilamların infazı için de açık infaz kurumuna ayrılamayacağı.
Yağma suçundan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 27/07/2007 tarihli ve 2007/160 esas, 2007/263 sayılı karan ile 10 yıl hapis cezasına hükümlü İ.B. hakkındaki hapis cezasının infazı sırasında, daha önceki firar fiilinden dolayı kapalı ceza infaz kurumuna iadesine dair Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 26/02/2014 tarihli ve 2014/46-127 sayılı kararının 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 14/4. maddesi gereğince onanması talebinin reddine ilişkin Ankara 1. İnfaz Hâkimliğinin 04/03/2014 tarihli ve 2014/581 esas, 2014/594 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 24/10/2014 gün ve 2014-18248/63078 sayılı kanun yararına bozma istemine dayalı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 10/11/2014 gün ve 2014/364677 sayılı ihbar yazısı ile infaz dosyası 26/11/2014 tarihinde Dairemize gönderilmekle incelendi:

Anılan Yazıda;

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 19/12/2013 tarihli ve 2013/14257 esas, 2013/29604 karar sayılı ilâmında da belirtildiği üzere, 5275 sayılı Kanun'un 44/3-1 maddesinde firar fiili karşılığında hücreye koyma disiplin cezasını öngören düzenleme ile aynı Kanun'un 14/4. maddesinde yer alan "Açık ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerden kınamadan başka bir disiplin cezası alanlar ... kurum yönetim kurulunun kararı ile kapalı ceza infaz kurumlarına geri gönderilirler. Bu karar, infaz hâkiminin onayına sunulur." şeklindeki düzenleme ve yine Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği'nin 12/1-b maddesinde yer alan "Açık kurumlarda cezası infaz edilmekte olan hükümlülerden ... b) firar edenlerin kurum yönetim kurulu kararı ile kapalı kurumlara iade edilir ve bu karar derhâl infaz hâkimliğinin onayına sunulur." şeklindeki düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde, bu hükümlerin infazı devam etmekte olan (infazı sırasında firar edilen) ilâm ya da ilamların yanısıra sair ilamları da kapsadığı, firar eylemine konu ilam ile sınırlı tutulmaması gerektiği, sonraki tarihlerde infazına başlanılan veya başlanılacak olan diğer ilamların infazı için de açık infaz kurumuna ayrılmaya engel teşkil edeceği cihetle yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş olduğundan bahisle 5271 sayılı CMK’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması Dairemizden istenilmiştir.
Kanun yararına bozma istemine dayanan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ihbar yazısı Açık Cezaevlerine Ayrılma Yönetmeliğinin 8/e maddesi ve incelenen dosya içeriğine göre; yerinde görüldüğünden kabulü ile Ankara 1. İnfaz Hakimliğinin 04/03/2014 tarihli ve 2014/581 esas, 2014/594 sayılı kararının 5271 sayılı CMK'nın 309. maddesi gereğince BOZULMASINA, yerel Mahkemece kanun yararına bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline gönderilmesine, 03.02.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 18.02.2015 17:24
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol