banner200
banner222
28 Mayıs 2013 Salı 11:11
5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 184 ]“İçtihat Metni“
banner188
banner213
banner230
Daire:4
Tarih:2011
Esas No:2009/3046
Karar No:2011/7468
Kaynak:yargıtay sitesi
İlgili Maddeler:TCK 184
İlgili Kavramlar:İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA- BALKON KAPATMA
4. Ceza Dairesi 2009/3046 E., 2011/7468 K.

İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA

5237 S. TÜRK CEZA KANUNU [ Madde 184 ]
"İçtihat Metni"

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler; ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

5237 sayılı TCY'nİn 184/1. maddesinde yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişinin eyleminin suç sayılması karşısında bina balkonunun alüminyum doğrama ve cam ile kapatılmasının anılan maddede öngörülen ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapmak suretiyle imar kirliliğine neden olma suçunu oluşturmayacağı gözetilmeden sanığın beraati yerine; imara aykırılığın giderildiğinden söz edilerek TCY'nin 184/5. madde ve fıkrası uyarınca davanın düşmesine karar verilmesi,

Yasaya aykırı ve katılan Ç... Belediye Başkanlığı vekilinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 28.05.2013 12:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol