banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
01 Şubat 2016 Pazartesi 18:53
Vergi Tekniği Raporlarının Mükellefe Tebliği
banner188
banner213
banner230

Vergi incelemesi sonucu tanzim edilen vergi inceleme raporlarının (VİR) mükellefe ihbarname ile tebliği zorunludur.[1] Öte yandan, vergi tekniği raporlarının (VTR) tarhiyatta veri olarak kullanılması durumunda bu raporların daha sonra ihbarname ekinde mükellefe tebliğ edilip edilmemesi hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. [2]

Bize göre, 213 sayılı VUK’nun 34. maddesine göre ihbarnameler ekinde yine VUK’nun 35. maddesine göre vergi inceleme raporlarının veya vergi tekniği raporlarının veya varsa takdir komisyonu kararlarının   tebliği zorunludur. Aksi takdirde tarhiyat dayanaksız ve geçersiz olacaktır.

Yüksek mahkeme Danıştay tarafından verilen bir kararda resen takdiri içeren vergi inceleme raporunun   mükellefe bir örneğinin tebliğ edilmek üzere ihbarnameye eklenmesini zorunlu kılmaktadır.[3]

Tarhiyatın dayanağı olan VTR’lerin   ihbarname ekinde mükellefe tebliğ edilmeyişi VUK’nun 35. ve Anayasamızın 36. maddesine göre zorunludur.   Zira, Anayasanın 36. maddesi ile güvence altına alınan hak arama özgürlüğü ile raporun tebliğ edilmeyişi bu madde ile bağdaşmaz.[4]  

Diğer yandan, son yıllarda   VTR’lerin tarhiyatta sıkça esas alındığı   ve buna göre tarhiyat yapıldığı görülmektedir.   vergi/ceza ihbarnamesinin tebliği sırasında bunların eklerinin, dayanaklarının ihbarnameye eklenerek mükellefe tebliğ edilmesi zorunludur.[5]

Öte yandan, ihbarnamede yer alacak bilgi veya eklerin   bulundurulmayışı ihbarnameyi hükümsüz kılmaktadır. VUK’nun “hatalı tebligat” başlıklı 108. maddesine göre, noksanlığı ihbarnameyi hükümsüz kılan faktörler aşağıdaki gibidir:

a) Mükellefin adı, varsa unvanı,

b) Verginin nevi veya miktarı,

c) Vergi mahkemesinde dava açma sürelerinin hiç yazılmamış olması,

c) Varsa uzlaşma mercii,

d) Tarhiyatın dayanağı olan rapor, takdir kararı, yoklama fişi, resmi yazılar vs.,

e) Vergi dairesinin adres ve telefon bilgileri

f) İhbarnamenin tarha yetkili bir makam tarafından tanzim edilmemiş olması,

İhbarnameyi geçersiz kılar.[6]

Sonuç olarak, ihbarnameler ve ekleri yasanın aradığı koşulları içermediği takdirde ihbarname kapsamındaki tarhiyat adil yargılama hakkı, savunma hakkı, silahların eşitliği prensipleri, vergi mahremiyeti, hukuka aykırılıklar, vs konularda somut olarak hukuka aykırılıklar teşkil edeceğinden dolayı   tarhiyat başından sonuna kadar   kanuna uygun bir tarhiyat sayılamaz.


[1] 213 sayılı VUK md. 35

[2] BOZDOĞANOĞLU Burçin, “Vergi İnceleme Raporunun Mükellefe Tebliğ Edilmemesi ve Hukuki Sonuçları”, 4.3.2011, Yaklaşım Dergisi. Yine benzeri bir konuda Vergi Dünyası Dergisinin , Aralık 2011 sayısında “İhbarname Esası” adlı Nedim Tolga Süer’in çalışması incelenmelidir. 

[3] Bkz. VUK md. 22, 35 ve 108.

[4] Bkz. DOĞRUSÖZ Bumin, “Atıf Yolu İle Hazırlanan Raporlar”, Referans Gazetesi, 19.06.2008.

[5] Dnş. 3. D. kararı, E:1999/2862-K:2000/1628 sayılı karar. Karar tarihi:27.4.2000

[6] Dnş. 3. D.nin, 5.7.2001 gün ve E:2000/1150-K:2001/2696 sayılı kararları.

Av. Nazlı Gaye Alpaslan 

http://www.hurses.com.tr/goster.php?id=6034&tur=3


http://muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=5100_Vergi-Teknigi-Raporlarinin-Mukellefe-Tebligi.html

banner229
Son Güncelleme: 01.02.2016 18:55
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol