banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
30 Mart 2015 Pazartesi 22:06
Serbest meslek erbaplarının hizmet ifası halinde
banner188
banner213
banner230

Serbest meslek erbaplarının hizmet ifası halinde "Vergiyi Doğuran Olay Sorunu" yapılacak değişiklik ile yaşanmakta olan ve çok sayıda mükellefi ilgilendiren mağduriyeti giderecektir.


İzmir Milletvekili Ahmet Kenan TANRIKULU’nun 30.03.2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu,3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Serbest meslek erbaplarında hizmetin ifası halinde değil, hizmet karşılığı olan bedelin tahsil edilmesi halinde Katma Değer Vergisi sorumluluğu söz konusu olacaktır.
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre; gelir vergisinin konusu gelirdir ve vergiyi doğuran olay, gelirin elde edilmesidir.
Gelir Vergisi Kanunu'nun hükümlerine göre, bir serbest meslek erbabının serbest meslek makbuzu düzenlemesi için, "tahsil" şartı gerekir ve herhangi bir şekilde tahsilat yapılmaksızın serbest meslek makbuzu keşide edilmesi beklenemez.
Yine 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 19' uncu maddesine göre vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukukî durumun tekemmülü ile doğar. Yani tahakkuku tahsile bağlı olan bir vergide, tahsilat gerçekleşmeden serbest meslek makbuzunun keşide edilmesi söz konusu değildir. Diğer bir ifade ile, henüz serbest meslek erbabının, müşterisi ya da müvekkilinden, bağımsız olarak tasarruf edebileceği, gelir niteliğinde herhangi bir ücret ya da kazanç tahsil etmeden, vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş demektir ve serbest meslek erbabının da, herhangi bir şekilde serbest meslek makbuzu düzenlemesi gerekmez. Çünkü gelir vergisi açısından serbest meslek kazançlarında "elde etme" esastır.
Oysa 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 10/a maddesi ile, serbest meslekte vergiyi doğuran olay "hizmetin ifası hallerinde, hizmetin yapılması anı" olarak kabul edilmiştir. Bu düzenleme ile vergi idaresi tarafından, bir vergilendirme işlemi ile, serbest meslek erbabına, serbest meslek kazancı elde etmediği durumda, bu kazançtan dolayı gelir vergisi tarh olunması söz konusu olmaktadır ki bu durum "sebep yönünden hukuka aykırılık" oluşturmaktadır.
Diğer taraftan iki kanunun vergiyi doğuran olayı, aynı hizmette aynı kişi için farklı esaslara bağlaması uygulamada bir çok ihtilafa yol açmakta; avukatlık ve mali müşavirlik mesleği gibi bir çok serbest meslek erbabı, mesleklerine özgü işleyiş açısından alamadıkları, belki de hiç tahsil edemeyecekleri bir paranın KDV'sini veya cezasını ödemek sorunda kalarak mağdur olmaktadırlar. Hizmet ifa edilmiş olmasına rağmen, hizmet bedeli tahsil edilmemişse, katma değer vergisinin yine doğup doğmayacağı gerek ilgililer arasında, gerekse yargıda tartışma yaratmaktadır.
Kanun Teklifim ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendinde yapılacak değişiklik ile yaşanmakta olan ve çok sayıda mükellefi ilgilendiren mağduriyet giderilecektir.
MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1- Madde ile, serbest meslekte vergiyi doğuran olay, hizmet karşılığı bedelin tahsil edilmesi olarak yeniden düzenlenmiştir. Böylelikle 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu arasındaki çelişkinin giderilerek serbest meslek erbabının, mesleklerine özgü işleyiş açısından alamadıkları, belki de hiç tahsil edemeyecekleri bir paranın KDV'sini ödemek zorunda kalarak mağdur olmalarının önlenmesi ile uygulamadaki ve yargı kararlarındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.
Madde2- Kanunun yürürlük tarihi belirtilmiştir.
Madde3- Kanunun kimler tarafından yürütüleceği belirtilmiştir.
 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi

Madde 1- 02/11/1984 tarih ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının a bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Serbest meslek erbaplarında hizmetin ifası halinde değil,  hizmet karşılığı olan bedelin tahsil edilmesi halinde Katma Değer Vergisi sorumluluğu doğar."
Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


http://www.vergikanun.com/
banner229
Son Güncelleme: 30.03.2015 22:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol