banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
15 Eylül 2016 Perşembe 21:34
Sahte fatura kullananlara kurtuluş reçetesi
banner188
banner213
banner230

Nedim Türkmen

Dünkü yazımızda Kurumlar Vergisi mükelleflerinin nasıl matrah artırımında bulunacaklarını açıklamıştık. Bugün de Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin faydalanabilecekleri Katma Değer Vergisi'nde (KDV) matrah artırımının nasıl yapılacağını sizlere açıklamaya çalışacağım.
Hepimizin bildiği gibi; genel KDV oranının yüzde 18 olduğu ülkemizde, sahte fatura kullanımı oldukça yaygındır. Katma Değer Vergisi'nde matrah artırımı yoluyla, kullanılan sahte faturalar ile ilgili olarak vergi incelemesi yapılmasını engellemek mümkündür. Bu nedenle de Katma Değer Vergisi'nde matrah artırımı imkanından daha önceki vergi barışlarında, çok sayıda mükellef faydalanmıştır.

Artırım nasıl yapılacak?

Kanun ile; Katma Değer Vergisi mükelleflerinin 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yılları için vergi artırımında bulunmayı kabul etmeleri halinde, artırımda bulundukları dönemler için; haklarında vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.
Vergi artırımında bulunulan yıla ait vergilendirme dönemlerinin tamamında Katma Değer Vergisi beyannamesini vermiş olan Katma Değer Vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri (ihtirazı kayıtla verilenler dahil) Katma Değer Vergisi beyannamelerinde hesaplanan Katma Değer Vergisi'nin yıllık toplamı üzerinden; oranında hesaplanacak Katma Değer Vergisi'ni, ödemeyi kabul etmeleri halinde vergi artırımı hükümlerinden faydalanabileceklerdir.
Hesaplanan Katma Değer Vergisi, indirimlerden önceki vergi tutarıdır. Bu tutara tevkif edilen Katma Değer Vergisi dahil değildir.
1

Özellikli durumlar nelerdir?
– Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 114inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendi ve geçici 17'nci maddelerine göre tecil-terkin uygulaması kapsamında teslimleri bulunan mükelleflerde, tecil edilen vergiler (beyannamenin ‘tecil edilebilir vergi' satırında yer alan rakam), yıllık toplama dahil edilmeyecektir.
– 2 Nolu KDV beyannameleri için vergi artırımı uygulamasından yararlanılması mümkün değildir. Bu çerçevede, 2 Nolu KDV Beyannamesi ile sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergiler, satıcılar tarafından yıllık toplama dahil edilmeyeceği gibi, alıcılar tarafından da yıllık toplama dahil edilmeyecektir.
– İkmalen, re'sen veya idarece Kanun'un yayımlandığı tarihten önce yapılıp kesinleşen tarhiyatlar, ilgili dönem beyanı ile birlikte dikkate alınacaktır.
– Mükelleflerin, artırıma esas alınan ilgili yılların vergilendirme dönemlerinin tamamı için, artırımda bulunmaları gerekmektedir. Seçimlik hak, sadece artırımda bulunulacak yılın seçiminde söz konusudur. Yani bir yıla ilişkin olarak katma değer vergisi yönünden vergi artırımına karar verilmiş olması halinde; bu yıla ait tüm vergilendirme dönemleri itibariyle artırımında bulunulması gerekmekte olup, kısmi bir artırıma gidilemeyecektir. Şu kadar ki, mükelleflerin artırımda bulunmak istedikleri yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için bu fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde artırımda bulunulur.
Artırım talebinde bulunulan yılları izleyen dönemlerde yapılacak vergi incelemelerine ilişkin olarak artırım talebinde bulunulan dönemler için, sonraki dönemlere devreden Katma Değer Vergisi yönünden ve artırım talebinde bulunulan dönemler için ihraç kaydıyla teslimlerden veya iade hakkı doğuran işlemlerden doğan terkin ve iade işlemleri ile ilgili inceleme ve tarhiyat hakkı saklıdır.
Sonraki dönemlere devreden Katma Değer Vergisi yönünden yapılan incelemelerde, artırım talebinde bulunulan dönemler için tarhiyat önerilemez.

Uygulama örneği

– Ticaret İşletmesi 2013 yılına ait KDV beyannamelerinin tamamını vermiş olup, bu yılda toplam 1.000.000 TL hesaplanan KDV beyan etmiştir.

Çözüm

Örnekteki verilere göre; mükellef, hesaplanan KDV üzerinden yüzde 2.5 oranında hesaplanacak KDV'yi beyan ederek, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödemesi halinde matrah artırımı hükümlerinden yararlanabilecektir. Buna göre artırılması ve ödenmesi gereken KDV tutarı 25.000 TL'dir.
Vergi artırımı sonucu ödenen KDV, Gelir veya Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamaz.
Ayrıca bu tutarlar, KDV beyannamelerine indirim olarak ithal edilemeyeceği gibi, 1 Nolu KDV beyannamelerine göre ortaya çıkan “Ödenmesi Gereken KDV” tutarlarından da indirilemez. Ödenen bu tutarların herhangi bir şekilde iade edilmesi de mümkün değildir.

YARIN  Çift bordro uygulayan patronlar dikkat!

http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/nedim-turkmen/sahte-fatura-kullananlara-kurtulus-recetesi-1392643/

banner229
Son Güncelleme: 15.09.2016 21:37
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol