banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
10 Şubat 2016 Çarşamba 11:08
Muhasebecilere İyi Haber; Vergi Mükellefleri Artıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı Ocak 2016 itibariyle vergi mükelleflerine ilişkin istatistikleri yayımladı 

Faal vergi mükellefi sayısı, ocak ayı itibariyle 9 milyon 949 bin 114 olarak belirlendi

Türkiye’de faal vergi mükellefi sayısı, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artışla 9 milyon 949 bin 114 oldu.

Buna göre, gelir, gelir stopaj, Gayri Menkul Sermaye İradı (G.M.S.İ), basit usul, kurumlar ve katma değer vergisi (KDV) faal mükellef sayısı Ocak 2016’da 9 milyon 949 bin 114 olarak belirlendi. Geçen yılın aynı döneminde faal mükellef sayısı 9 milyon 683 bin 673 olarak tespit edilmişti.

Geçen yıl ocak ayında 1 milyon 796 bin 709 olan gelir vergisi mükelleflerinin sayısı 1 milyon 827 bin 867’ye, gelir stopajı mükellef sayısı ise 2 milyon 491 bin 755’ten 2 milyon 554 bin 553’e yükseldi. Kurumlar vergisi mükellef sayısı 674 bin 674’ten 702 bin 811’e yükseldi. Katma değer vergisi faal mükellef sayısı 2 milyon 389 bin 682’den 2 milyon 446 bin 425’ye çıktı.

G.M.S.İ faal mükellef sayısında son bir yıllık dönemde 75 bin 215 artış kaydedildi. Buna göre geçen yılın ocak ayında 1 milyon 592 bin 829 olan G.M.S.İ faal mükellef sayısı, bu yılın aynı ayında 1 milyon 668 bin 44  olarak belirlendi. Basit usulde vergilendirilen faal mükellef sayısı ise son bir yılda 11 bin 390 artarak 749 bin 414 oldu.

4234234-001.jpg

DÜNYA GAZETESİ

Son Güncelleme: 10.02.2016 11:10
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177