banner200
banner222
Yeşim
Yeşim
21 Ekim 2015 Çarşamba 11:46
Elektronik Tebligat Rehberi,
banner188
banner213
banner230

 Elektronik Tebligat (E-Tebligat) Nedir?

Vergi dairelerince düzenlenen ve mükellefler ile diğer muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesidir.

E-Tebligat Ne Zaman Başlıyor?

E-tebligat uygulaması 1 Ocak 2016 tarihinde başlayacaktır. Ancak, bu tarihten önce e-tebligat uygulamasına geçmek için bildirimde bulunanlara 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren e-tebligat yapılabilir.

Kimlere E-Tebligat Yapılacak?

  Kurumlar vergisi mükelleflerine zorunlu,

  Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) zorunlu,

  Kendilerine e-tebligat yapılmasını talep edenlere isteğe bağlı,

olarak e-tebligat yapılacaktır.

Örneğin, sadece sahip olduğu araç nedeniyle Motorlu Taşıtlar Vergisi mükellefi olan Ahmet Bey, sistemi kullanmak zorunda değildir. Ancak kendisine kesilen trafik para cezasından veya diğer idari para cezalarından hızlı ve zamanında haberdar olarak haklarından faydalanmak isterse e-tebligat sistemine dahil olabilir.

E-Tebligat Sistemini Kullanmak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

a)   Tüzel Kişiler:

Tüzel kişiler, vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile

bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunacaklardır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri, işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmalıdırlar.

b)   Gerçek Kişiler:

Gerçek kişiler,vergi dairelerinden veya internet vergi dairesinden edinecekleri Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilecekleri gibi internet vergi dairesini kullanarak da başvuruda bulunabilirler. İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik ortamda veya vergi dairesine bizzat başvurarak sistemi kullanacak olan gelir vergisi mükellefleri, elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren gelir vergisi mükellefleri, mükellefiyet tesisi sırasında Elektronik Tebligat Talep Bildirimini vergi dairesine vermelidirler.

c)   İsteğe Bağlı Olarak Sistemi Kullanmak İsteyenler:

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) ile katma değer vergisi veya gelir (stopaj) vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

İsteğe bağlı olarak kendilerine e-tebligat yapılmasını talep eden gerçek kişiler ise, Elektronik Tebligat Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin) ile internet vergi dairesi aracılığıyla veya ikametgahlarının bulunduğu yer vergi dairesine başvuruda bulunabilirler.

E-tebligat başvurusu, bizzat mükellef/kanuni temsilci tarafından yapılabileceği gibi, e-tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla da yapılabilir.

Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistem tarafından üretilen internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecek, böylece elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.

İnternet vergi dairesini kullanarak elektronik bildirimde bulunan gelir vergisi mükelleflerine internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmeyecek olup bu mükellefler sisteme her girişlerinde sistem tarafından kimlik doğrulaması yapılmak suretiyle e-tebligat sistemini kullanabileceklerdir.

E-Tebligat Gönderildiğinde Nasıl Haberdar Olunur?

Mükelleflere e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

E-Tebligat İle Gönderilen Evraka Nasıl Ulaşılır?

Vergi dairesi tarafından elektronik olarak imzalanan evrak, tebliğ yapılacak mükelleflerin elektronik tebligat adresine iletilecektir.

Mükellefler internet vergi dairesi (https://intvig.gib.gov.tr) üzerinden e-tebligat sistemine girerek, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifre ile ulaşacakları elektronik tebligat adreslerinden tebliğ edilen evrakı görüntüleyebilirve çıktısını alabilirler.

E-tebligat ile gönderilen evrak, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacak ve ayrıca posta yoluyla gönderil­meyecektir.

. . .

E-Tebligat Sisteminden Çıkılabilir mi?

Kural olarak, e-tebligat sistemine dahil olanlar sistemden çıkamazlar. Ancak ölüm, gaiplik veya tüzel kişiliğin tasfiyesi gibi belli hallerde elektronik tebligat adresleri kullanıma kapatılacaktır.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Bir Cezai Müeyyidesi Var mı?

Yukarıda belirtildiği şekilde e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olup bildirimde bulunmayan ve e-tebligat sistemine dahil olmayanlara idare tarafından Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355'inci maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Bu mükellefler adına re'sen oluşturulan internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi bu mükelleflere tebliğ edilerek e- tebligat gönderimi başlatılacaktır.

Tebligatlarınızın yanlış kişiler tarafından görülmesini engellemek için, internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=4357_Elektronik-Tebligat-Rehberi.html
banner229
Son Güncelleme: 21.10.2015 11:50
Anahtar Kelimeler:
Elektronik Tebligat Rehberi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol