banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
16 Nisan 2015 Perşembe 11:48
Avrupa Konseyi meclise 'yolsuzluk'u soracak

Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO) heyeti, bugün Meclis'te.

KARŞI GAZETE | ANKARA

KILIÇDAROĞLU BİR BİR ANLATACAK...

Avrupa Konseyi'nin yolsuzlukla mücadele standartlarına uygunluğunu değerlendirmek ve ülkelerin bu yoldaki kapasitelerin artırılması için kurulan  GRECO heyeti TBMM'de parti grupları ile görüşecek. 

EN BÜYÜK ÖNEMİ CHP VERDİ...

Yolsuzlukla mücadele konusunda yapılacak bu önemli toplantıya en büyük önemi CHP verdi. CHP, görüşmeyi Genel Başkan düzeyinde yapıyor. Meclis'te CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet ile saat 16:00’da biraraya gelecek olan GRECO temsilcileri AKP, MHP ve HDP temsilcileri ile de görüş alışverişinde bulunacak. 

Saat 14:00'te  HDP Van Milletvekili Nazmi GÜR;  15:00’te MHP Grup Başkanvekili  Oktay Vural ve 17:00’de AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı GRECO heyetini kabul edecek. 

TÜRKİYE, YOLSUZLUK TAVSİYELERİNE UYMAMIŞ!

49 üyesi olan GRECO Grubu'na  2004 yılında üye olan Türkiye'nin bugüne kadar geçirdiği 3 değerlendirme aşamasında verilen tavsiyeleri tatmin edici olarak yerine getirmemişti.  En son 2012 yılında yayımlanan '3. Değerlendirme Aşaması Raporu'nda  rüşvet ve yolsuzluk ile parti finansmanında şeffaflık alanlarında verilen tavsiyelere uyulmadığı tespiti yapıldı.

17 TAVSİYE BAŞLIĞI YERİNE GETİRİLMEMİŞ

Raporun sonuç bölümünde, “GRECO, Türkiye’nin Üçüncü Aşama Değerlendirme Raporu'nda belirtilen on yedi tavsiyenin hiçbirisini tatmin edici bir şekilde yerine getirmediği sonucuna ulaşır.” ifadeleri kullanıldı.


Burcu Oral Evren | KARSIGAZETE.COM.TR

http://www.karsigazete.com.tr/politika/avrupa-konseyi-meclise-yolsuzluku-soracak-h36425.html
Son Güncelleme: 16.04.2015 11:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177