banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
23 Nisan 2011 Cumartesi 14:01
BÜYÜK PATLAMADAN KARAFATMAYA
18 Nisan 2011, Av. Abdurrahman BAYRAMOĞLU
 
Milyarlarca yıl önce kayboldukları halde, evrenin ilk nesnelerinin yaymış oldukları ışıkların evrende yolculuk etmeye devam ettiklerini söylüyor bilim adamları. NASA, 13 milyar yıl önce meydana gelen ve başlangıç sayılan Büyük Patlama'dan hemen sonra oluşan ilk yıldızlara ait olduğu düşünülen ışığın gözlemlenmiş olabileceği ihtimalinden söz ediyor.
En basit yaşam belirtilerinin yaklaşık 3 milyar yıl önce ortaya çıkmış olduğu tahmin edildiğine göre, en çok 100 yıl yaşayabilen insan için, bu rakamlar çok da anlamlı olmasa gerek. Zamanın ve uzamın sonsuzluğu (başsız ve sonsuz) karşısında, insanın kendi küçük everenine göre kurguladığı sayıların, evrensel ölçekte bir anlam taşımadığını düşünüyorum. Esasen güvenilir bir ölçü olmadığı da Einstein’in ünlü teorisiyle kanıtlanmıştır.
Oysa, yaşamın gerçek bilgisi ışığın öyküsünde gizli.
En basit yaşam belirtilerinin yaklaşık 3 milyar yıl önce ortaya çıkmış olduğu tahmin edildiğine göre, en çok 100 yıl yaşayabilen insan için, bu rakamlar çok da anlamlı olmasa gerek. Zamanın ve uzamın sonsuzluğu (başsız ve sonsuz) karşısında, insanın kendi küçük everenine göre kurguladığı sayıların, evrensel ölçekte bir anlam taşımadığını düşünüyorum. Esasen güvenilir bir ölçü olmadığı da Einstein’in ünlü teorisiyle kanıtlanmıştır.
Oysa, yaşamın gerçek bilgisi ışığın öyküsünde gizli.
“Görmemizi sağlayan enerji” diye bir tanımını duyduğumda biraz şaşırmıştım doğrusu. Enerji yönüyle tanımda bir sorun yok ta, “görmemizi sağlayan” betimlemesinin çok hafif kaldığını düşünüyorum. Tanımın “var olmamızı sağlayan” şeklinde olması gerektiği kanısındayım.
3, 13 veya 113 milyar yıl…
Her ne kadarsa, bir süre önce gerçekleşen (bilinmeyenin yanıtı!) Büyük Patlama sonucu ortaya çıkan ışık, evrenin pozitif yüzü değil midir?
Işığı bile yutan Kara Deliklerin yok oluşu ifade eden negatif yüzü temsil ettiği gibi…
***
Bütün yapay ışık kaynakları tükense bile, evrensel ışığın varlığı yaşamın sürmesi için yeterli değil mi?
Gecenin bir vaktinde, Güneşin diğer yarı küreyi aydınlattığı bir zaman sürecinde yani… Gökyüzünde parlayan gezegenler ve yıldızlar yaşamın en parlak belirtisi ve en sağlam kanıtı olsa gerek. Umudun adı ya da… Ve Güneşin yeniden doğacağının güvencesi…
O yüzden, Mahpushanelerin ve Hastanelerin pencereleri tavanda olmalı diye düşünürüm, ya da camdan çatıları olmalı hasta ve tutsak koğuşlarının… Uzun gecelerin derin karanlığında, evrende bir yerlerde süren yaşamın görüntülerini izleyebilmeli insanlar, her yanı dikenli yataklarından.
***
Sonu ölüm olsa da, ışığa doğru uçmaktan vazgeçmeyen Pervaneler ile ışığı görür görmez kaçacak delik arayan Karafatmalar, aydınlıkla karanlığın farkının ne kadar güzel bir göstergesidir. Olumluyla olumsuzun, geceyle gündüzün ya da...
Tehlike karşısında ışığa doğru uçmak bir pervane için güvenli bir yolculuktur. Tıpkı karanlıktan korkan çocuğun odasının lambasını hep açık tutması gibi… Diğer yanda, gizli ve kirli işlerini karanlıkta gören ve karanlığın örtüsüne sığınan Karafatmalar…
***
Nisan tatil olmalı(*) diye geçen yıl söylemiştim.
Anarşist bir ay bu Nisan. Büyük Patlamadan başlayıp, örtülü işlerden, kirli çamaşırlardan, aydınlıklardan, karanlıklardan geçip Karafatmaya bağlıyor sözün sonunu.
Ben söylemiştim.
 
 

(*) Yeni Yaklaşımlar web sitesi 19 Nisan 2010

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
Tahsin Yaşar Öztürk 5 yıl önce

Çok iddialı bir başlık.Ancak sadece bir faraziye olan büyük patlama ile karafatma arasında ne gibi bir ilişki olduğunu anlayamadığım gibi bu ya zının sahjibinin kim olduğunu da anlayamadık.Bu arkadaşımız faraziye ye kafa yoracağına Kainatın nasıl yaratıldığını Kur'an dan öğrenebilirdi.
Kur'an şöyle diyor:"...Sonra, duman halinde yarattığı semaya yöneldi, onu yadi gök halinde inşa etti.Semaya ve yer yüzüne isteyterek veya istemeyerek gelin dedi.Yer ve sema isteyerek geldik dediler.Her sema tabakasına görevleri vahyen bildirilip yeryüzü semasını yıldızlarla süsle yip onları koruma altına aldı..."İşte bu.Elbetteki karafatma da yaratıl-mış canlılardan bir can ve bir ayet,bir yaratılış harikası.Yeryüzünün bü tün medeniyeti bir araya gelse bir karafatma yaratmaktan aciz kalır. Işıktan kaçması da bir hikmete binaendir.Bu hakikat inananların imanını inanmayanların küfrünü artırır.Gneş,ay,yıldızlar ve "karadelikler"de birer ayettir tefekkür ve tefehhüm edebilene..TYÖ.

banner177