banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
Yeşim
Yeşim
24 Şubat 2016 Çarşamba 10:31
Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
Mart ayının 7'sinde emekliliğim doluyor. Emeklilik dilekçemi ne zaman vermeliyim? Mart'a girmeden mi yoksa Mart'tan sonra mı vereyim? Hak kaybına uğramak istemiyorum. 5...382487 Nolu SMS 

Emeklilik aylığı, emekliliği hak ediş tarihini takip eden ay başından başlamaktadır. Sizin emeklilik aylığını hak ediş tarihiniz 7 Mart ise emeklilik talep dilekçenizi 7 Mart'tan sonra verebilirsiniz. Ancak burada özellikle belirtmem gerekir ki; Mart ayı çıkmadan talebi vermeniz gerekiyor. Çünkü eğer Nisan ayına sarkarsa, Nisan ayının 1'i dahi olsa emekli aylığınız Mayıs ayından itibaren başlayacaktır. Bu durumda tam 1 aylık emekli maaşı kaybınız oluşur. Hak kaybına uğramamak için emeklilik talebinizi 7 Mart'tan itibaren ayın sonuna kadar kadar mutlaka verin. 

3 yıldır bir işyerinde çalışıyorum. Hiç yıllık izin kullanmadım. Ne kadar yıllık izin hakkım var? Yıllık izin için işverenime yaptırım uygulanır mı? İsmi saklı okurumuz 

İş Kanunu'na göre; yıllık ücretli izin sürelerine ilişkin düzenleme kapsamında çalışma süresi; 1 ile 5 yıl arasında olanlara (5 yıl dahil) 14 gün, 6 ile 14 yıl arasında olanlara 20 gün, 15 yıl veya daha fazla olanlara 26 gün yıllık ücretli izin verilmektedir. İşveren yıl içerisinde yıllık izin kullandırmak zorundadır. Siz 3 yıldır çalıştığınızdan dolayı her yıl için ayrı ayrı 14 gün izin kullanmanız gerekir. İşveren yıllık izin kullandırmıyorsa ALO 170, Bimer aracılığı ile ya da dilekçe ile Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğü'ne şikayette bulunabilirsiniz.

İşyerinde 11 ay, 15 gündür çalışıyorum. Görev yaptığım firma ihaleyi kaybetti, herkese tazminatını ödedi, benim de alma hakkım var mı? 5...344604 Nolu SMS

İş Kanunu'na göre, kıdem tazminatına hak kazanmak için 1 yılı doldurmuş olmak gerekir. 1 yılı doldurmayanlar kıdem tazminatı alamaz. Ancak belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışmış iseniz işveren iş sözleşmenizin sona ereceğini önceden haber vermek zorundadır. Eğer yazılı olarak size bildirimde bulunmamış ise size ihbar tazminatı ödemek zorundadır. 11 ay, 15 gün çalışmanız var ise size 4 hafta önceden yazılı olarak bildirimde bulunması gerekir. Bunu yapmamış ise size 4 haftalık ücretiniz tutarında ihbar tazminatı ödemesi gerekir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

12.08.2006 tarihinde sigortalı oldum. 27.09.2015 tarihinde yüzde 40 engelli raporu aldım. 27.12.2015 tarihinde engelli kadrosundan işe başladım. Acaba ben hangi yıl emekli olabilirim? E. Onur ŞENLER
İşe girişiniz ve vergi indirimi raporunuza göre 20 yıl, 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Bu durumda 20 sigortalılık sürenizin dolacağı 12.08.2026 tarihine kadar 4400 prim günü tamamlayarak bu tarihte, tamamlayamazsanız 4400 günü tamamlayınca emekli olabilirsiniz.
Son Güncelleme: 24.02.2016 10:32
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177