banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
05 Mart 2015 Perşembe 18:16
Emekli maaşına haciz konulabilir mi?
banner188
banner213
banner230

Emekli aylıklarına SGK alacakları ve nafaka borcu dışında kimse haciz getiremez ama siz izin (muvafakat) verirseniz haciz gelir, muvafakatı kaldırırsanız da haciz sona erer.

Ali Bey, kardeşimin kredi kartı borcundan dolayı babamın emekli maaşının tamamına banka tarafından haciz getirilerek el konuldu. Bunun yasal dayanağı var mıdır? Varsa biz yasal olarak ne yapabiliriz, nasıl hareket etmeliyiz? (İsmi Saklı)

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93’üncü maddesinde; “Sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının Genel Sağlık Sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88’inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir” denilmektedir.Kanun gereğince, emekli maaşlarına, sürekli iş göremezlik gelirlerine, dul-yetim aylık ve gelirlerine sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve nafaka alacakları için boşanılan eş-çocuklar izinsiz icra koyabilirler. Bunun dışındaki alacaklar için borçlu emekli-dulyetimin izni olmadan hiç kimse icra-haciz getiremez.İZİN OLMAZSA İCRA YASAK Normalde, banka alacakları, gerçek ve tüzel kişileri alacakları için emeklinin-dulun-yetimin aylığına haciz-icra getirilemez. Ancak borçlunun “Emekli aylığımdan kesilsin” şeklinde izni varsa icra-haciz yapılabilir. Bunun dışında haciz-icra yasaktır. VAZGEÇMEK MÜMKÜN MÜ?Özellikle bankalar emeklilere kredi verirken en başta emekli aylığımdan kesilsin izni vermektedirler ve bu izin olmadan da emekliye kredi vermemektedirler. Ancak başta verilen bu izinden (muvafakatten) borçlu her zaman vazgeçebilir. Kardeşiniz kredi kartı borcu sebebiyle emekli aylığından kesintiyi (icrayı) başta kabul etmiş ve bu sebeple banka maaşına el koymuşsa (ki yüzde 25 oranında fazlasına el koyamaz) şimdi kardeşiniz dilerse bu izinden vazgeçip, bankanın emekli aylığına yaptığı kesintiye karşı dava açabilir.ÖRNEK YARGI KARARI12. Hukuk Dairesi

E: 2007/6970,

K: 2007/9174,

T: 07.05.2007 

-HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN MAL VEYA HAK

-ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR
İİK.’nun 83-a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de "... Borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilmez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği..." ifade olunmuştur. Bu durumda borçlunun haciz sırasındaki ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu haklardan vazgeçmesi geçerli olabilir. (2004 s. İİK. m. 83A) (506 s. SSK. m. 20, 121)

Ali TEZEL

banner229
Son Güncelleme: 05.03.2015 18:31
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol