banner200
banner222
26 Mart 2013 Salı 12:07
Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/2/2009 tarihli ve 27137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri ile (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış, (a) bendinin (3) numaralı alt bendi, (4) numaralı alt bendi, (e) bendinin (3) numaralı alt bendi, (f) bendinin (1) numaralı alt bendi ile üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Bölge Müdür Yardımcısı, İşletme Müdürü,”

“4) Müdür, Şube Müdürü, Saymanlık Müdürü,”

“3) Memur, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Ambar Memuru, Kameraman, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför.”

“1) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Hizmetli, Aşçı.”

“a) Mühendis, mimar, matematikçi, fizikçi, fen memuru, istatistikçi, tekniker, teknisyen,”

“b) Hemşire, diyetisyen, veteriner, çocuk gelişimcisi, biyolog, laborant,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(1), (2), (3) numaralı alt bentleri” ibaresi “(1), (3) numaralı alt bentleri” olarak değiştirilmiş, birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiş ve (d) bendinden sonra gelen mevcut bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“d) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri yürürlükten kaldırılmış, birinci fıkrasının (b) bendi, (ğ) bendinin (2) numaralı alt bendi, (ı) bendi ve (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Müdür, şube müdürü ve saymanlık müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

2) Uzman, araştırmacı, müze araştırmacısı, mimar, mühendis, arkeolog, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, kitap pataloğu, musahhih, programcı, çözümleyici, kütüphaneci, mütercim, ayniyat saymanı, teberrukat saymanı, tekniker, fizikçi, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, memur veya fen memuru kadrolarından birinde çalışmış olmak,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

4) Genel Müdürlüğümüz Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı ve Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığında görev yapacak Müdürler ile bu daire başkanlıklarının görev alanına giren bölge müdürlüklerindeki Şube Müdürleri için; Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadrolarından birinde görev yapmak.”

“2) Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ambar memuru veya teknisyen kadrolarından birinde en az dört yıl çalışmış olmak,”

“ı) Memur ve ambar memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,”

“l) Dağıtıcı, Teknisyen Yardımcısı ve Aşçı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, matematikçi, istatistikçi, arkeolog, biyolog, diyetisyen, fizikçi, çocuk gelişimcisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az 4 yıllık eğitim veren yurtiçi veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtdışındaki fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,”

“ı) Teknisyen, teknik ressam, desinatör, restoratör, fen memuru kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Vakıflar Genel Müdürü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/2/2009

27137

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/4/2010

27545

2-

6/11/2010

27751

banner229
Son Güncelleme: 26.03.2013 12:07
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol