banner200
banner235
banner225
05 Ocak 2013 Cumartesi 17:55
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230
5 Ocak 2013 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28519
YÖNETMELİK
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığından:
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında görev yapan personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ve 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Başkan: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanını,
b) Diğer personel: Ekli cetvelde her birim için belirtilen unvanlar dışında kalmakla birlikte Başkanlık teşkilatında çalışan bu Yönetmelik kapsamına dahil personeli,
c) Disiplin amiri: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,
ifade eder.
Disiplin amirleri
MADDE 5 – (1) Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının personelinin disiplin ve üst disiplin amirleri bu Yönetmeliğin ekinde yer alan cetvelde gösterilmiştir.
En üst disiplin amiri
MADDE 6 – (1) Başkan, Başkanlıkta görevli bütün personelin en üst disiplin amiridir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak hükümler
MADDE 7 – (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı yürütür.
 
 
Cetveller
 
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ CETVELİ
 
(A) MERKEZ TEŞKİLATI
SIRA NO
BİRİMLER VE PERSONEL
DİSİPLİN AMİRİ
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BAŞKANLIK
 
 
1
 
Başkan
Bakan
-
Müşavir
Başkan
-
Başkana Bağlı Diğer Personel
Başkan
-
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
 
 
2
I. Hukuk Müşaviri
Başkan
-
Hukuk Müşaviri, Avukat
I. Hukuk Müşaviri
Başkan
Diğer Personel
I.Hukuk Müşaviri
Başkan
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
 
3
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı
Başkan
-
Şube Müdürü, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Daire Başkanı
Başkan
Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
 
4
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı
Başkan
-
Şube Müdürü
Daire Başkanı
Başkan
Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
 
ANA HİZMET DAİRE BAŞKANLIKLARI
 
 
5
Daire Başkanı
Başkan
-
Yazma Eser Uzmanı, Yazma Eser Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü
Daire Başkanı
Başkan
Diğer Personel
Şube Müdürü
Daire Başkanı
 
ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
6
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
Başkan
-
Diğer Personel
Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü
Başkan
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
7
İşletme Müdürü
Başkan
-
Diğer Personel
İşletme Müdürü
Başkan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(B) TAŞRA TEŞKİLATI
SIRA NO
BİRİMLER VE PERSONEL
DİSİPLİN AMİRİ
ÜST DİSİPLİN AMİRİ
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
 
 
1
Bölge Müdürü
Vali
Başkan
Yazma Eser Uzmanı, Yazma Eser Uzman Yardımcısı, Avukat
Bölge Müdürü
Vali
Diğer Personel
Bölge Müdürü
Vali
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜKLERİ
 
 
2
Yazma Eser Kütüphane Müdürü
Bölge Müdürü
Vali
Yazma Eser Uzmanı , Yazma Eser Uzman Yardımcısı
Yazma Eser Kütüphane Müdürü
Bölge   Müdürü
Diğer Personel
Yazma Eser Kütüphane Müdürü
Bölge   Müdürü
 
 
 
 
 
 
banner229
Son Güncelleme: 05.01.2013 17:59
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol