banner237
banner241
04 Şubat 2013 Pazartesi 09:21
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Türk Hava Kurumu Üniversitesinden:

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/7/2011 tarihli ve 28004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (i) bendi eklenmiştir.

“i) Kredi : Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Genel akademik not ortalaması 2.00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve danışmanının onayıyla 12 kredi arttırılabilir. Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin kredileri yarıyıl ders yüküne dâhil değildir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19 – (1) Kredili ve kredisiz derslerin; zorunlu, seçmeli, ön koşullu ve ortak zorunlu oldukları öğrenim programlarında belirtilir. Ders kredilerinin hesaplanmasında, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler çerçevesinde her bir düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükü esas alınır. Öğrenci iş yükü, ders saatlerinin yanı sıra laboratuvar, atölye, klinik çalışması, ödev, uygulama, proje, seminer, sunum, sınava hazırlık, sınav, staj, iş yeri eğitimi gibi eğitim-öğretim etkinliklerinde harcanan bütün zamanı ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Öğrencilerin almış oldukları sağlık raporlarının devamsızlık sürelerinden sayılmamasında ve/veya sınav hakkı verilmesinde mazeret olarak geçerli sayılabilmesi için, söz konusu sağlık raporunun bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış olması gerekir. Özel hekim ve kurum raporları kabul edilmez. Öğrenciler aldıkları sağlık raporlarını, verildiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde, ilgili fakülte/meslek yüksekokulu/yabancı diller bölümüne bir dilekçe ekinde teslim etmek zorundadırlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 39 – (1) Yarıyıl akademik not ortalaması ve genel akademik not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılır. Herhangi bir yarıyılda en az otuz kredilik ders alan ve başaran, yarıyıl akademik not ortalaması 3.00-3.49 arasında olan öğrenciler şeref öğrencisi, 3.50 ve daha fazla olan öğrenciler ise yüksek şeref öğrencisi sayılır ve kendilerine durumlarını belirten bir belge verilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2011

28004

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

30/11/2011

28128

2-

12/1/2012

28171

3-

7/2/2012

28197

Son Güncelleme: 04.02.2013 09:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol