banner200
banner235
banner225
13 Şubat 2013 Çarşamba 12:40
 Özelleştirme Yüksek Kurulunun 12/2/2013 Tarihli ve 2013/16 Sayılı Kararı
banner188
banner213
banner230
 

13 Şubat 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28558

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih         : 12/2/2013

Karar No  : 2013/16

Konu         : Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (İdare) 15/1/2013 tarih ve 454 sayılıyazısına istinaden;

Kurulumuzun 12/7/2007 tarih ve 2007/49 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınarak 18/1/2008 tarih ve 2008/03 sayılı Kararımız ile Blok Satış” yoluyla özelleştirilmesine karar verilen Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.nin (Doğusan) tamamı ödenmiş 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL sermayesi içinde 11.217.845.- (Onbirmilyonikiyüzonyedibinsekizyüzkırkbeş) TL tutarında sermayeyi temsil eden İdareye ait %56,09 oranındaki hissenin 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde Satış” yöntemi ve Pazarlık usulü uygulanmak suretiyleözelleştirilmesini teminen, ilgili mevzuat hükümleri, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde İdare tarafından gerçekleştirilen ihalesi neticesinde;

1) İhale Komisyonunun 22/11/2012 tarih ve 04 sayılı Doğusandaki %56,09 oranındaki İdare hissesinin, 5.200.000.- (Beşmilyonikiyüzbin) ABD Doları bedelle en yüksek teklifi veren Mayıs Gayrimenkul Taahhüİnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mayıs Gayrimenkul Taahhüİnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatınıİdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline şeklindeki Kararının onaylanmasına,

2) Bu Karar çerçevesinde Hisse Satış Sözleşmesi imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

 

 

banner229
Son Güncelleme: 13.02.2013 12:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol