banner200
banner222
08 Temmuz 2014 Salı 10:24
 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI

KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda görevli personelin disiplin ve üst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik hükümleri, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine tabi olarak çalışan  personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Başkan: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanını,

b) Kurum: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunu,

c) Disiplin Amiri: Bu Yönetmeliğe ekli Ek-1 sayılı cetvelde unvanları belirtilen disiplin ve üst disiplin amirlerini,

ifade eder.

Disiplin amirleri

MADDE 5 (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren personelin disiplin amiri ve üst disiplin amirleri Ek-1 sayılı cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 6 (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1

 

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

DİSİPLİN AMİRLERİ VE ÜST DİSİPLİN AMİRLERİ LİSTESİ

 

Sıra No

             Unvanı

      Disiplin Amiri

Üst Disiplin Amiri

1

Başkan Yardımcısı

 Başkan

-

2

Başkanlık Müşaviri

 Başkan

-

3

I. Hukuk Müşaviri

 Başkan

-

4

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

 Başkan

-

5

Daire Başkanı

    Başkan Yardımcısı

Başkan

6

Hukuk Müşaviri, Avukat ve Hukuk Müşavirliğinde Çalışan Diğer Personel

I. Hukuk Müşaviri

Başkan

7

Özel Büro Müdürlüğünde Görev Yapan Müdür

  Daire Başkanı

Başkan

8

Müdür

   Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

9

Uzman ve Uzman Yardımcısı

  Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

10

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine Bağlı Diğer Personel

  Basın ve Halkla

 İlişkiler Müşaviri

Başkan

11

Özel Büro Müdürlüğünde Çalışan Diğer Personel

           Özel Büro  

 Müdürlüğünde Görev 

        Yapan Müdür

Başkan

12

Bünyesinde Müdürlük Bulunmayan Daire Başkanlıklarında Çalışan Diğer Personel

 Daire Başkanı

Başkan Yardımcısı

13

Müdürlük Personeli

Müdür

      Daire Başkanı

 

banner229
Son Güncelleme: 08.07.2014 10:26
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol