banner200
banner235
banner225
15 Şubat 2013 Cuma 09:41
 İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

İzmir Üniversitesinden:

İZMİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 5/11/2011 tarihli ve 28106 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İzmir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci, ikinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Her program için öğrenci kontenjanı ile adayların birden fazla programa başvurup, başvuramayacağı ilgili enstitü kurulu tarafından belirlenip Rektörlüğe önerilir. Rektörlük, öğrenci kabul edilecek lisansüstü programların adlarını ve başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ilan ederek duyurur. Söz konusu ilan her yarıyıl başında öğrenci almak üzere verilebilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ALESten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALESe eşdeğer kabul edilen sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanı almış olması gerekir. Yüksek lisans sınavına öğrenci kabulünde ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. ALES puanının %50den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Tezsiz Yüksek lisans programına başvurabilmek için ise adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diploması ile ilgili enstitü kurulunun önerisi üzerine Senato kararıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği takdirde ALESten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES puanını veya YÖK tarafından ALESe eşdeğer kabul edilen sınavların birinden Senato tarafından belirlenen puanı almış olması gerekir. Tezsiz yüksek lisans sınavına öğrenci kabulünde; ALES notu getirmenin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar dışında, ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. ALES puanının %50den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkta değerlendirmeye alınacağı ile ALES şartı bulunmayan programlar için lisans not ortalaması ve mülakat sonucunun değerlendirme ağırlıkları Senato tarafından belirlenir.

(7) Tezli yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil, mülakat ve ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALESte alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALESten alınan puanın %50si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25i ve mülakatta alınan notun %25inin toplamından oluşur. Tezsiz yüksek lisans programlarına; lisans başarı düzeyi, yabancı dil ve mülakat ile ilgili Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senato kararıyla başvuru koşulları arasında ALES notu getirmenin aranmaması şartı getirilmediği takdirde ALES sonuçları değerlendirilerek öğrenci kabul edilir. ALESte alınan puanlar değerlendirilirken başvurulan programın standart puan türü esas alınır. Kabul için yapılacak değerlendirmede adaylar aldıkları genel başarı notuna göre sıralanır. Genel başarı notu; ALES notu getirmenin şart koşulmaması kararlaştırılan programlar dışında, ALESten alınan puanın %50si, lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %25i ve mülakatta alınan notun %25inin toplamından oluşur. ALES notu getirme şartı bulunmayan programlara kabul için yapılacak değerlendirmede ise genel başarı notu; lisans öğrenimi sırasında alınan notların ağırlıklı ortalamasının %50si ile mülakatta alınan notun %50sinin toplamından oluşur.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Uzaktan eğitim-öğretim yapan programlar hariç, lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler; teorik derslerin %70ine, seminer ve uygulamalı derslerin % 80ine devam etmek zorundadır. Yarıyıl içindeki başarı ölçüm usulleri ile değerlendirmede göz önünde tutulacak sınav, ödev, proje, laboratuvar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçimindeki ölçütler ve bunların ağırlıkları, dersin sorumlusu tarafından dönem başında belirlenerek duyurulur. Yarıyıl sonunda bir yarıyıl sonu sınavı yapılır.Yarıyıl sonu sınavlarına girmiş veya girme hakkı bulunan fakat bu sınavlarda başarısız olan öğrenciler ile yarıyıl sonu sınavına girme şartlarını sağladığı halde bu sınavlara giremeyen tüm öğrencilere, başarısız oldukları her ders için bütünleme sınavı hakkı verilir.

MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/11/2011

28106

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/9/2012

28418

banner229
Son Güncelleme: 15.02.2013 09:41
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol