banner200
banner222
08 Mart 2013 Cuma 12:03
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230
 

8 Mart 2013  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28581

YÖNETMELİK

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinden:

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/12/2010 tarihli ve 27793 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulamaların en az % 80’ine devam etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu ve bütünleme sınavına giremez.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl içindeki ara sınav, kısa sınav, ödev, seminer gibi başarı değerlendirme unsurlarının tarihleri, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir; bunlardan ara sınav tarihleri yarıyılın ilk iki haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarının programı ilgili yönetim kurulu tarafından kararlaştırılıp sınavların başlamasından en az iki hafta önce ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı düzenlenmez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Öğrenci başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içinde yarıyıl sonu sınavı ve bütünleme sınavı sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz ilgili öğretim elemanı tarafından maddi hata açısından incelenir ve ilgili yönetim kurulu tarafından sonuçlandırılır. Bizzat öğretim elemanı tarafından maddi hata tespit edilmesi halinde başarı notunun ilan edilmesinden itibaren iki hafta içinde vereceği dilekçe üzerine konu ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Açılacak derslere ait başarı değerlendirme ölçütleri her yarıyılın ilk haftası içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu ile ilan edilir. (EX) notu hariç, bir dersin başarı notu; o derse ait ara sınavları, kısa sınavlar, arazi çalışması, uygulama, ödev, proje, atölye, seminer, devam, laboratuar, staj ve benzeri yarıyıl içi çalışmalarından ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavından alınan notların başarı değerlendirme ölçütlerine göre hesap edilmesi suretiyle belirlenir. Ancak yarıyıl sonu ve bütünleme sınavının başarı notuna katkısı % 40’dan az ve % 60’dan fazla olamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) NP (Sınava girmemiştir): Öğrencinin yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmediğini gösterir. Telafi edilenler başarı notuna, edilmeyenler (FF) notuna dönüşür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/12/2010

27993

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/4/2012

28270

 

 

 

banner229
Son Güncelleme: 08.03.2013 12:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol