banner200
banner222
12 Mart 2013 Salı 10:44
Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
banner188
banner213
banner230
 

12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

DETERJANLAR VE DETERJANLARDA KULLANILAN YÜZEY

AKTİF MADDELER HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  23/12/2010 tarihli ve 27794 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasıve Uygulanmasına Dair Kanuna, 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesi ile 4/8/1952 tarihli ve 3/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Gıda Maddelerinin ve Umumi Sağlığı İlgilendiren Eşya ve Levazımın Hususi Vasıflarını Gösteren Tüzüğün 655 inci, 658 inci ve 659 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynımaddeye aşağıdaki (ö) bendi eklenmiştir.

“ö) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 3  Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, Bakanlığaibaresi Kuruma şeklinde, Müsteşarlık ibaresi Ekonomi Bakanlığı” şeklinde, Bakanlığımızdan ibaresiKurumumuzdan şeklinde, Bakanlıkça ibaresi Kurumca şeklinde, Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğünce ibaresi Halk Sağlığı Müdürlüğünce şeklinde, Sağlık Müdürü” ibaresi Halk Sağlığı Müdürü”şeklinde, Sağlık Müdür Yardımcısı” ibaresi Halk Sağlığı Müdür Yardımcısı” şeklinde, Bakanlığın ibaresiKurumun şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5  Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/12/2010

27794

 

banner229
Son Güncelleme: 12.03.2013 10:44
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol