12 Mart 2013 Salı 10:44
Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 

12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

DETERJAN, MEKANİK TEMİZLEME TOZU, ÇAMAŞIR SULARINDAN

NUMUNE ALINIRKEN UYULACAK KURALLAR İLE NUMUNE ALMA

İŞLEMLERİNE İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİNE DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  12/9/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar İle Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir.

b) Müdürlük: Deterjan, çamaşır suları ve mekanik temizleme tozu ile ilgili piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştirmekten sorumlu olan Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

i) Denetçi: Piyasa gözetimi ve denetimi yapmak üzere Kurumca ve Halk Sağlığı Müdürlüğünce görevlendirilen işin niteliğine uygun personeli,

k) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 2  Aynı Tebliğde geçen Genel Müdürlük ibaresi Kurum şeklinde, Genel Müdürlüğe ibaresiKuruma şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğüne ibaresiHalk Sağlığı Müdürlüğüne şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4  Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

 

Son Güncelleme: 12.03.2013 10:46
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol