banner200
banner222
05 Eylül 2013 Perşembe 00:43
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE

DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ggg) Ana sermaye: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak ana sermayeyi,

ğğğ) Ana sermaye yeterliliği oranı: Konsolide olmayan bazda hesaplanan ana sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,

hhh) Çekirdek sermaye: Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik’te belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hesaplanacak çekirdek sermayeyi,

ııı) Çekirdek sermaye yeterliliği oranı: Konsolide olmayan bazda hesaplanan çekirdek sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,

iii) Konsolide ana sermaye yeterliliği oranı: Konsolide bazda hesaplanan ana sermaye/ (kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,

jjj) Konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranı: Konsolide bazda hesaplanan çekirdek sermaye/(kredi riskine esas tutar + piyasa riskine esas tutar + operasyonel riske esas tutar) oranını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine yedinci fıkra olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Fazla ödenen vergiler, cari dönem vergi varlığı olarak değerlendirilerek Ek-1 kapsamında merkezi yönetimden alacaklar risk sınıfına dahil edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Ana sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde altı olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır.

(3) Çekirdek sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde dört buçuk olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Konsolide ana sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde altı olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır.”

“(3) Konsolide çekirdek sermaye yeterliliği oranının asgari yüzde dört buçuk olarak tutturulması ve idame ettirilmesi şarttır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 28 ve 29 uncu maddelerde yer alan oranlar, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen özkaynak ve konsolide özkaynak hesaplama dönemleri itibarıyla hesaplanır ve dönemi izleyen otuz gün içerisinde Kuruma gönderilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin birinci bölümünde yer alan 75 inci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki paragraflar eklenmiştir.

“75. Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırların aşılması halinde söz konusu aşım tutarı % 1250 risk ağırlığına tabi tutulur.”

“75A. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (ç) bendinde belirtilen kalemlerin çekirdek sermayeden indirilmeyen kısımları % 250 risk ağırlığına tabi tutulur.

75B. Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen yatırımların özkaynaktan indirilmeyen kısımları ile 75 ve 75A paragrafları kapsamına girmeyen hisse senetleri ve benzeri yatırımlar % 100 risk ağırlığına tabi tutulur.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/6/2012

28337

banner229
Son Güncelleme: 05.09.2013 00:43
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol