banner200
banner222
19 Nisan 2013 Cuma 10:34
Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
banner188
banner213
banner230

YÖNETMELİK

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ EVLERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 26/2/2002 tarihli ve 24679 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ankara Üniversitesi Öğrenci Evleri Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

h) Öğrenci evinin bakım, onarım ve demirbaş ihtiyaçlarını tespit ederek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirmek.

MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 Öğrencilerden alınacak öğrenci evi ücreti her öğretim yılı başında Yönetim Kurulunca belirlenir.

Öğrenci evi ücreti, her ayın yirminci gününe kadar peşin olarak alınır. Bir öğretim yılı içinde iki kez ücretini geciktiren öğrencinin, Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci evi ile ilişiği kesilir. Bir öğretim yılının tüm öğrenci evi ücretlerini peşin olarak ödeyenlere %10, bir yarıyılın ücretini peşin olarak ödeyenlere de %5 oranında indirim yapılır.

Öğrenci evi ücreti, öğrenci evine kayıtlarını ayın birinci gününde yaptıranlardan tam, birinci gününden sonra yaptıranlardan ise gün hesabı olarak alınır. Ayın bitiminden evvel kendi istekleri ile ayrılan veya çıkarılan öğrencilerin ücretleri iade edilmez. Ancak, öğrenci evi ile ilişkisi kesilen öğrenci ücretini peşin ödemişse, kalmadığı aylara ilişkin alınan ücretler öğrenciye iade edilir.

MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Güvence parası, öğrencinin öğrenci evi ile kesin olarak ilişiği kesilmedikçe iade edilmez. Öğrenci evi ile ilişiği kesilen öğrenciye güvence parası iade edilir.

MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 Öğrenci evlerinin bulundukları şehirlerin özellikleri ve ulaşım durumları göz önüne alınarak öğrenci evi kapılarının kapalı kalacağı saatler Ankarada Yönetim Kurulu, Ankara dışında Yürütme Kurulunca tespit edilir. Öğrenciler, öğrenci evinde bulunmayacakları tarihleri ve izinli çıkmak istedikleri yerin adresini gösteren bir dilekçe ile öğrenci evi müdürlüğüne bildirmek şartıyla evci çıkabilirler. Bu maddede belirtilen hükümlere uymayan öğrencilerin öğrenci evine kayıt yaptırırken verdikleri iletişim adreslerine bilgi verilir ve öğrenci evi ile ilişikleri kesilir.

MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, zamanında öğrenci evi ücretini, güvence parasını, kira, telefon, elektrik ücretlerini ödemeyenlerin öğrenci evi ile ilişikleri kesilir.

b) Öğrenci evi yönetimine doğru bilgi ve belge vermeyenlerin öğrenci evi ile ilişikleri kesilir.

MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“ı) Öğrenci evinde sigara içmek.

MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Öğrenci evinde her türlü alkollü içki, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak, kumar oynamak, öğrenci evine sarhoş gelmeyi alışkanlık haline getirmek

p) Geçerli bir mazereti olmadığı halde bir yarıyılda beş günden fazla öğrenci evine geç giriş yapmak veya üç günden fazla haber vermeksizin giriş yapmamak.

MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

a) Gelen ve giden evrak defterleri

MADDE 9 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.
banner229
Son Güncelleme: 19.04.2013 10:34
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol