Mustafa Sönmez
Mustafa Sönmez
Cumhuriyet
Yazarın Makaleleri
Hedef: Özyönetimci Kamu ile İstihdam ve Üretim
PARA-META-PARA MUSTAFA SÖNMEZ Özelleştirmeci, piyasacı, anti-kamucu AKP iktidarının, işsizlik zıvanadan çıkıp 9 yılda yüzde 6'lardan yüzde 14'lere, resmi sayı olarak 1.5 milyondan 3.5 milyona tırmanınca, paçası tutuştu. Nüfusu...
Bu Bağımlılıkla Eksen Kaydırılabilir mi?
PARA-META-PARA MUSTAFA SÖNMEZ Yeni bir şehir efsanesi boy attı. Türkiye eksen kaydırıyor. Duy da inanma. Kim kaydırıyormuş ekseni? Dış krediden yabancı sermayeye, ihracattan ithalata ağırlıkla merkez ülkelere bağımlı, onların inisiyatifinde...
Tüketim, Kriz Öncesinin Gerisinde
PARA-META-PARA MUSTAFA SÖNMEZ 2009'un ilk çeyreğindeki yüzde 14.5 daralma çizgisi üstünden 2010 ilk çeyreğinde yüzde 11.7 büyüyen ekonomide detaylar, sokaktaki insanın, hane halkının tüketiminin kriz öncesine dönemediğini ortaya koyuyor....
PARA-META-PARA
Avrupa'da Faşizmin Ayak Sesleri… Küresel kriz birçok ülkede siyasi eğilimleri, dengeleri de değiştiriyor. Tarih gösteriyor ki, kriz dönemlerinde siyasi tercihler merkezden uçlara yönelir, radikalleşir. Böyle dönemlerde sosyalizme yöneliş...
Kriz ve Kurtlar Sofrası
2008 sonunda başlayıp 2009'a uzanan küresel kaynaklı krizimizin, özellikle büyük sermaye kesiminde fazla memnuniyetsizlik yaratmaması, onu, 2001 ve 1994 krizlerinden ayırt eden önemli bir özellik. Hatırlayın, hem 1994 hem de 2001 krizlerinde,...
Tüketim Mabetleri: AVM Sayısı 226’yı Buldu
Kısaca AVM olarak adlandırılan alışveriş merkezleri, başta İstanbul olmak üzere, tüm büyük kentlerin kent dokusuna hakim oluyor. En küçüğü 5-10 bin metrekareyi, en büyüğü 120 bin metrekareyi bulan, birkaç katlı, yüzlerce mağazanın...
Topçu Yoldaş Cantona’nın Devrim Formülü
Yılın başında, bu sütunda, 2010'un sokağın yılı olacağını belirtmiştim. Krizden yeniden büyümeye geçen Türkiye'de, 2010'un başlarında Tekel işçilerinin eylemleri ile sokağın sesi yükselirken, arkası gelmedi. Yaşanan...
Biri Çıksın, Bu Rakamlar Yanlış Desin…
Yıllardır, Turizm Bakanlığı, T.C.Merkez Bankası ve TÜİK'in işbirliğinde, yurdumuzu ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere, çıkış kapılarında anket uygulanır ve onların beyanlarına göre hesaplanan kişisel turizm gelirleri,...
Batık AB Ülkeleri 3 Türkiye Kadar…
Küresel krizin salladığı coğrafyaların başını ABD çekiyorsa, ikinci sırada AB alanı var. Orada da sıkıntılı ülkeler İrlanda ve Güney Avrupa ülkeleri. Yani Yunanistan, Portekiz, İspanya, Güney Kıbrıs… Doğu Avrupa ülkeleri de sallandı...
Asya, G.Amerika Büyüyor, Doğu Avrupa Yerlerde…
Türkiye, 2010'un ikinci çeyreğinde yüzde 11'in üstünde büyüme ile, 'yükselen çevre ülkeleri ” içinde- hatta Çin'i de geçerek- en hızlı büyüyen ekonomi olarak dikkati çekmişti. Kimse, bu nemenem büyüme, filan diye...
Büyüme Efsanesi Bitiyor…
Mustafa Sönmez Türkiye'nin Çin ve Hindistan'dan sonra en hızlı büyüyen ekonomi olduğu efsanesi, AKP iktidarı, dalkavukları ve yandaş medya meddahlarınca üflenip duruyor. Keşke öyle olsaydı…Bu yılın yüzde 7-8 büyüme oranına...
Makyajsız İşsizlik
İşgücü-istihdam-işsizlik data alanı, hinliklerle, hatta makyajlarla bezelidir. Bu yılın Eylül'ü ile geçen yılın Eylül'ü kıyaslanıp işsizliğin 2 puan gerilediğinden, geçen ayın da 0,2 puan altına düştüğünden filan söz...
Bazıları “Sıcak” Sever…
Efsanevi sarışın Marilyn Monroe'nun 50 yıl önceki filmini anımsatırcasına, 'bazıları sıcak seviyor”. Sıcak paranın akışından ve dövizi ucuzlatmasından çıkarı olan lobi, hiç boş durmuyor. Merkez Bankası'nın geç de...
Tüm Bölgelerde Demokratik Yerelleşme
Demokratik özerklik tartışmalarına, 24-25 Ağustos 2010 tarihlerinde ' Neresi Demokratik.Nasıl Özerklik?” başlıklı iki yazı ile değinmiştim. O yazılardan bir paragrafı aktarmalıyım: 'Kürtlerin hangi derdine çare olacaksa bu model,...
Trafik Kabusu, AKP ile Yüzde 70 Arttı..
Ulaştırmada karayollarının, otomotivleşmenin yarattığı ve yaratacağı bütün olumsuzluklar yıllarca dile getirildi ve hiç olmasa bir noktadan sonra, bu aymazlığın yavaşlatılıp diğer alternatiflere, deniz,demiryolu ulaşımına , kara yolunda...
Kaynak Nerede mi? Alın Size Kaynak…
Zamanın muktedirlerinin sinirlerini oynatan her sosyal önermeye verdikleri karşılık, son günlerde iyice dillere pelesenk oldu: 'Kaynağınız ne kardeşim, kaynak nereden bulacaksınız?” AKP hükümetinin medya meddahları da aynı lafı dillerine...
Öğrencilerin İsyanı: Bu Defa Başka..
Türkiye'de, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde; Kuzey Afrika'da, Tunus'tan Cezayir'e hızla öğrenci protestoları, isyanları yaygınlaşıyor. Bu öğrenci protestolarını, 1960'ların, 1970'lerin eylemlerinden farklı...
Dış Ticaretin Kaymağını 50 Firma Yiyor…
Türkiye, 1980'lere kadar, daha çok içe kapalı bir ekonomiydi. İhracatı çok düşüktü ve tarım ürünlerine dayanıyordu. İthalat, ağırlıkla ham petrol ve makine-teçhizata dayalıydı ve sıkı kontrol altındaydı. 24 Ocak 1980 kararları,...
Umutsuz İşsizde Artış, İşsizliği Kamufle Ediyor…
TÜİK'in de güdümlemesiyle, işsizlikte yine yanlış yorumlar yapılıyor. İşsizlik artmıyormuş, hatta azalıyormuş!...Gerçekte ise böyle bir şey yok. Öncelikle, Ekim 2010 için açıklanan veriler içinde, istihdama bakalım, artış var...
TÜSİAD, AKP ve Seçimler
Bir başöğretmen edasıyla salona giren RTE'nin, TÜSİAD patronlarına sıkı bir azar patlaktmasını umanlar, 'Baldan tatlı” bir muhabbete tanık oldular. Kimileri 'İkinci balkon konuşması” diye olumladı. Referandum öncesi 'bitaraf...