Rahmi Ofluoğlu
Rahmi Ofluoğlu
AVUKAT
Yazarın Makaleleri
Uygarlık Düzeyimiz
UYGARLIK DÜZEYİ Bir ülkenin uygarlık düzeyi, aydınlanmada kat ettiği mesafe,otoplumun bütün sınıf,tabaka ve kesimleri için tayin edicidir. Uygarlık bir bütündür. Bir ülkenin silahlı kuvvetleri o ülke insanlarının ortalama özelliklerini...
İflasın Ertelenmesi
İFLASIN ERTELENMESİ İflas Erteleme zor durumdaki firmaların rehabilitasyonu için bir çözüm olarak düşünülmüştür. Konunun hukuksal açıklamasına girmeden pratik açıklamalar yapmak istiyorum. Sitedeki alıntı yazarlar bölümünde konuyu...
DEĞİŞİM
Ölüme inanmak istemeyiz, hep içimizde yaşamın sonsuz olmasına dairbirumut vardır. Ülkelerin, toplumların yaşadığı büyük değişimlerde böyle, içinde yaşadığımız toplumun, ülkenin büyük bir değişime girdiğine, herşeyin kökten...
Barolar Değişmek Zorunda
Bar Türkiye Değişiyor Barolar bu değişimin dışında kalamaz. Türkiye değişiyor, Türkiye değişmek zorunda; Değişime karşı direnmek yerine değişimin doğru istikamette olması için örgütlü müdahale gerekir. Değişime karşı olmak,değişime...
Baroların yeri nerde?
Sınıflı bir toplumda yaşıyoruz. Toplumumuzda işçiler, emekçiler, küçük orta işletmeler; KOBİ'ler var.Bir de bu sınıf ve tabakalar durağan değil, hızlı bir değişimin içersindeler. Dünyanın geçen yüzyıllarda 100 yılda kaydettiği...
Balbay'ın mesajı
Balbay ile uzun bir görüşmek yaptık. Balbay dimdik.." Disiplin özgürlüktür" diyor ve günde 8 saat yazıyor, 150 sayfa okuyor.. "Adalet ekmek kadar önemlidir" Disiplin özgürlüktür Silivri I nolu Cezaevinde Mustafa Balbay ileuzun bir görüşme..Balbay'ı...
RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI
Sahtecilik suçları 5237 sayılı TCK'nun 'Topluma Karşı Suçlar ”başlıklı üçüncü kısmının 'Kamu Güvenine Karşı Suçlar” isimli 4. Bölümde, 204-212 nci maddeler arasında düzenlenmiştir. Biz bu yazımızda Resmi Belgede...
Avukatlık ve fütüvvetname
Toplumda var olan avukatlık gerçeği ile 1136 sayılı avukatlık yasasında kutsanan avukatlık birbiri ile taban tabana zıt farklı şeyler..Avukatlık mesleği mevcut sistemin, kapitalist sistemin bir parçasıdır..Sistemden ayrı düşünülemez.....
3. Yargı Reformu ve HUKUKİ GEREKÇE üzerine
2. madde ve bu maddenin gerekçesi ile " Esbab-ı Mucibeden Retoriğe ve HUKUKİ GEREKÇE" söyleşisi arasındaki benzerlikler bir an için beni tasarı konusunda kötümserliğe götürdü.. 3. Yargı Reformu Paketi üzerine yazılar yazmayı planlıyordum....
Mayıs'ta ağlamak
Mayıs'ta ağlamak mı, mutlu olmak mı? Taksim Meydanı'nda yüz binler 1 Mayıs'ı kutladı Ben de oradaydım… Sol Haber portali 2012 1 Mayıs'ını böyle duyuruyordu. Ben de bugün bu yüz binlerden birisiydim orada olan. 1968 in...
Taahhüdü ihlal, Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık
Taahhüdü ihlal suçu karşılıksız çekin suç olmaktan çıkarılmasından sonra ceza sistemimizde devam eden diğer bir ucube suç.. Bu suç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun kararlarına, 5237 sayılı TCK'ya ve anayasaya rağmen mahkemelerce...
İstanbul Barosu seçimleri ve paradigma değişimi
2010 baro seçimlerinde çağdaş seçmene yön veren düşünce düzeneği; Cumhuriyeti ve laikliği koruma kaygısıdır. Türk aydınları, gençler bu düşünce ile kendi varlıklarını hep özdeşleştirirler. Seçimlerde kullanılan yaklaşık 20.000...
İstanbul Barosu seçimlerinde surpriz olabilir mi?
Önce İlke Çag'ı iktidar yapan paradigma değişmedi, ancak derinlerdeki tepkiler bir sürprize yol açabilir mi? Adliyelerde görüştüğümüz avukatların ortak kanaati mevcut yönetimin seçimleri alacağı doğrultusunda.. Yönetime karşı...
Taahhüdü İhlal (Ödeme şartının ihlali) mutlaka suç olmaktan çıkarılacak
Taahhüdü ihlal mutlaka suç olmaktan çıkarılacak, çünkü çağdaş hukuka aykırı, tıpkı karşılıksız çek suçu gibi... Peki neden insanlar bugün çile çekiyor? Ne TCK ile uyumlu, ne modern ceza hukuk ile, ne anayasa ile ve ne de uluslararası...
“Ben bir koministim“
1971 askeri darbesinden ders alınmadı. aya gidilecek daha da ötelere, teleskopların bile görmediği yere. ama bizim dünyada ne zaman kimse aç kalmayacak, korkmayacak kimse kimseden, emretmeyecek kimse kimseye, yermeyecek kimse kimseyi, umudunu çalmayacak...
Sömürüsüz bir dünya özlemi
68'in özlemi sömürüsüz bir dünyaydı.. 1960'larda sömürüsüz bir dünya, sosyalizm mümkün görünüyordu. 1871'de Paris Komünü, 1917 Ekim Devrimi, 1 Ekim 1949 Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu, 1959 Küba Devrimi…. Dünyanın...
Mafya tasfiye oluyor
Hukukçular, hukuku savundukları için olacak değişimden çok statükoyu savunuyorlar.. Bu da Marksist öğretiyi doğrulayan bir hayat pratiğidir.. Mafya düzeni tasfiye oluyor AKP hükümeti döneminde köklü değişimler oluyor ve biz bu değişimlere,...
Ulusalcı cephe ve barolar
Fethullah Gülen'e göre ulusalcı cephe sunidir. Prof. Metin Feyzioğlu CHP Genel Başkanlığına talip. Siyaset sathı mahalli ile baro sathı mahalli çok farklıdır. Rahmi Ofluoğlu Ulusalcılık ve barolar İstanbul ve Ankara Barosu seçimlerinin...
Avukatlık Kanunu’ndaki yasaklar kalkmalı
Avukatlık mesleğini fetişleştirmenin ne avukatlara bir yararı var, ne de adalet sistemine.. Olguları gerçeğinden koparmak, onları gerçek olandan farklı algılamak veya böyle algılanması için baskı oluşturmak sonucu değiştirmez.. Avukatlık...
Memleketimden adalet manzaraları
Ya Silivri'de olun, ya da kulağınız orada olsun! Memleketimden adalet manzaraları 13 Aralık'ta hukukçular ayakta olacak.. Barolar, Türkiye'nin en büyük barosu İstanbul Barosu, Ankara Barosu, Türkiye Barolar Birliği, CHP, aydınlar...