banner235
Prof. Dr. Ersan Şen
Prof. Dr. Ersan Şen
Ceza Hukuku Profesör
Yazarın Makaleleri
Emniyet (Kolluk) Disiplin Mevzuatında İstikrarlı Hatalar
Anayasa Mahkemesi'nin 13.01.2016 tarihli, 2015/85 E. ve 2016/3 K. sayılı, 3201 sayılı Kanunun 83. maddesinin iptaline ilişkin verdiği kararı inceleyecek olursak; Emniyet Teşkilatı mensuplarının hangi fiillerine, hangi disiplin cezalarının...
Uzun Tutuklulukta Anayasa Mahkemesi’ne Başvuru Hakkı
Tutuklunun makul sürede yargılanma veya yargılama süresince serbest bırakılma hakkı; her ne kadar makul sürede yargılanma hakkının kapsamında ve dolayısıyla İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi m.6'ya göre incelense de, kişi hürriyeti...
Tutukluluğa İtirazın Duruşmalı İncelenmesi
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM); 13.02.2001 tarihli ve 25116/94 sayılı Schöps-Almanya kararına atıfla, tutukluluk haline karşı yapılan itiraz incelemesinde görevli yargı merciinin usule ilişkin teminatları sunması gerektiğini bildirmektedir....
Son Vergi Affında Eşitlik ve Anayasaya Aykırılık Sorunu
6736 sayılı Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, 19.08.2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun, kamu alacaklarının tahsilinde büyük kolaylıklar getirmekle birlikte, uygulamada keyfi ve eşitsizliğe sebebiyet...
Meslekten ihraçlarda yargı yolu
Prof. Dr. Ersan Şen ;Av. Beyza Başer yazdı; İnsan için en önemlisi umuttur. Bu nedenle; haksızlığa uğradığını iddia eden için hak arama hürriyeti, bağımsız ve tarafsız yargı, dürüst yargılanma hakkı gibi kavramlar icat edilmiştir....
Mahkemeye Erişim Hakkı
İnsan hak ve hürriyetlerinin kısmen askıya alındığı, bu sebeple de kısıtlamalarda aşırılığa gidilebildiği söylense de, kısıtlamaların keyfi olamayacağı ve hukukilik taşıması gerektiği şüphesizdir. Olağanüstü halde kanun hükmünde...
Olağanüstü Halde Yargı Yolu
Hedef; Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyup kollamak ve illegal yapılanmalardan kurtarmaktır, ancak bunu yaparken 'hukuk devleti” ilkesi terk edilmemelidir. Sürece bakıldığında; 15 Temmuz gecesi olanlar ile terör örgütü iddiasına dahil...