Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
SOSYAL GÜVENLİKTE DEĞİŞİKLİKLER-SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05.12.2017 tarihinde Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde bir kısım önemli değişiklikler yapan 'Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde...
FAZLA ÇALIŞMA(FAZLA MESAİ) ONAYININ HER YIL ALINMASI UYGULAMASI KALKTI-HAKLI FESİH
Fazla çalışmanın tanımı İş Kanununda[1] yapılmıştır. Buna göre; İş Kanununda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalar fazla çalışma ya da diğer bir deyişle fazla mesai olarak tanımlanmıştır[2]....
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI
BANKA KREDİSİ NEDENİYLE EMEKLİNİN MAAŞININ TAMAMINA BLOKE KONULAMAYACAĞI Son dönemde yaşanan ekonomideki olumsuz gidişin de etkisi ile birçok kişinin kredi borcunun bulunduğu açıktır. Kredi borcu olan kişiler içinde emekliler de azımsanmayacak...
ÖLÜM AYLIĞI(DUL-YETİM AYLIĞI)-AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR
ÖLÜM AYLIĞI(DUL-YETİM AYLIĞI)-AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR Ölüm ile birlikte ölenin maddi desteğine ihtiyaç duyan hak sahibi kişiler açısından önemli bir sosyal risk ortaya çıkmış olmaktadır. İşte bu sosyal riske...
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU
İŞYERİ DEVRİNDE DEVREDEN VE DEVRALAN İŞVERENİN SGK BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU İşyeri devrinde, devralan ve devreden işverenin sorumluluklarına ilişkin olarak borç-alacak konusunun dâhil olduğu hukuk dalına göre çeşitli düzenlemeler söz...
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA-PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ
BİRDEN FAZLA İŞYERİNDE SİGORTALI ÇALIŞMA-PRİME ESAS KAZANÇ VE EMEKLİLİĞE ETKİSİ Kişiler, hizmet akdine tabi çalışma, serbest çalışma, şirket ortaklığı vb. durumlara göre sosyal güvenlik sistemimiz içerisinde farklı sigorta kollarına...
7036 SAYILI İŞ MAHKEMELERİ KANUNU- İŞE İADE DAVASINDA KANUN YOLU -ZAMANAŞIMI SÜRELERİ
SÖZLEŞMENİN BELİRLİ SÜRELİ YAPILMASI-İŞ GÜVENCESİ-İŞE İADE DAVASI
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU-İŞE İADE DAVASI
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ-MAKUL SÜRE-İŞE İADE DAVASI
İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, '…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe… ” dayanma...
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolla işçi, işine dönme ya da işe başlatılmaması...
İŞVERENİN FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLMASI-İŞE İADE DAVASI
İşveren, işçiye bildirdiği fesih sebebiyle bağlı olup, bunu sonradan değiştiremez[1]. Bu nedenle işverenin, fesih bildiriminde bulunurken fesih sebeplerini açıkça ortaya koyması gerekmektedir. Aksi takdirde elinde haklı ya da geçerli bir fesih...
İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ
İş akdi geçersiz bir şekilde sona erdirilen işçinin, işe iade davası yoluyla iş güvencesinden yararlanması söz konusu olabilmektedir. İşe iade davasının kendisinden beklenen yararı sağlayabilmesi için ise mümkün olduğunca hızlı bir...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ-İŞE İADE DAVASI
Sözleşmenin askıya alınmasını, iş sözleşmesinin sona ermeyip geçici bir süreliğine sözleşmenin uygulanmasının durması olarak kısaca tanımlayabiliriz. Sözleşmenin askıya alınması konusunda bir takım özellik gösteren hususlar söz...
İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ
İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. İşe iade davası ile işverenlerin,...
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ-SÖZLEŞMENİN FESHİNDE CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMESİ
İşçilerin, iş akitlerinin keyfi olarak feshedilmemesi yani iş güvencesinin sağlanmasında işe iade davası ve bunun neticesinde öngörülen tazminat ile ücretler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki işe iade davasının...
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI-AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI-AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan feshin...
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADEDAVASI
İşverenin, hangi hallerde haklı nedenle fesih yapabileceği İş Kanununda genel hatlarıyla belirtilmiştir[1]. Söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi halinde işveren iş akdini haklı nedenle ve derhal feshedebilir. İşverenin, haklı fesih hakkı...
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ-YARGILAMANIN UZAMASI
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ-YARGILAMANIN UZAMASI İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması konusunda işçiler için önemli bir dayanaktır. Bu şekilde işverenin, keyfi olarak iş akdini sona erdirmesi...
İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI
İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir....