Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
İŞVERENİN BİLDİRİMLİ FESHİNDEN SONRA EMEKLİLİK BAŞVURUSU-İŞE İADE DAVASI
GEÇERLİ FESİH NEDENİNİN BULUNMASI HALİNDE FESHİN YAPILMA SÜRESİ-MAKUL SÜRE-İŞE İADE DAVASI
İş Kanununa göre; iş güvencesi kapsamındaki işçinin iş akdini fesheden işverenin, '…işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe… ” dayanma...
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI
ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ-İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARINDAN SORUMLULUK-MUVAZAA İDDİASI İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu yolla işçi, işine dönme ya da işe başlatılmaması...
İŞVERENİN FESİH SEBEBİYLE BAĞLI OLMASI-İŞE İADE DAVASI
İşveren, işçiye bildirdiği fesih sebebiyle bağlı olup, bunu sonradan değiştiremez[1]. Bu nedenle işverenin, fesih bildiriminde bulunurken fesih sebeplerini açıkça ortaya koyması gerekmektedir. Aksi takdirde elinde haklı ya da geçerli bir fesih...
İŞÇİNİN İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN BAŞKA İŞTE ÇALIŞMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ
İş akdi geçersiz bir şekilde sona erdirilen işçinin, işe iade davası yoluyla iş güvencesinden yararlanması söz konusu olabilmektedir. İşe iade davasının kendisinden beklenen yararı sağlayabilmesi için ise mümkün olduğunca hızlı bir...
İŞ SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASININ KABUL EDİLMEMESİ-İŞE İADE DAVASI
Sözleşmenin askıya alınmasını, iş sözleşmesinin sona ermeyip geçici bir süreliğine sözleşmenin uygulanmasının durması olarak kısaca tanımlayabiliriz. Sözleşmenin askıya alınması konusunda bir takım özellik gösteren hususlar söz...
İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ
İŞE İADE DAVASI-DAVA DEVAM EDERKEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMASI-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GEREĞİ İşçiler açısından işe iade davası, iş güvencesinin sağlanmasında büyük önem arz etmektedir. İşe iade davası ile işverenlerin,...
İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDA OLAMAYAN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİN FESHİ-SÖZLEŞMENİN FESHİNDE CEZAİ ŞART ÖNGÖRÜLMESİ
İşçilerin, iş akitlerinin keyfi olarak feshedilmemesi yani iş güvencesinin sağlanmasında işe iade davası ve bunun neticesinde öngörülen tazminat ile ücretler önemli bir yer tutmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki işe iade davasının...
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI-AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI
İŞE İADE DAVALARININ TESPİT DAVASI OLMASI-AKSİ ŞEKİLDE KARARIN YARGITAYCA BOZULMASI İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir. İşe iade davasında, işverence yapılan feshin...
HAKLI FESİHTE EŞİT İŞLEM BORCUNA AYKIRILIĞIN FESHİ HAKSIZ HALE GETİRECEĞİ-İŞE İADEDAVASI
İşverenin, hangi hallerde haklı nedenle fesih yapabileceği İş Kanununda genel hatlarıyla belirtilmiştir[1]. Söz konusu sebeplerin gerçekleşmesi halinde işveren iş akdini haklı nedenle ve derhal feshedebilir. İşverenin, haklı fesih hakkı...
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ-YARGILAMANIN UZAMASI
İŞE İADE DAVASINDA İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ YOLUNA GİDİLMESİ-YARGILAMANIN UZAMASI İşe iade davası, iş güvencesinin sağlanması konusunda işçiler için önemli bir dayanaktır. Bu şekilde işverenin, keyfi olarak iş akdini sona erdirmesi...
İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI
İŞE BAŞVURUNUN VEKİLLE YAPILMASININ GEÇERLİLİĞİ-VEKİLE YAPILAN İŞE DAVETE İLİŞKİN TEBLİGATIN GEÇERSİZLİĞİ-İŞE İADE DAVASI İşe iade davasında amaçlanan işçinin iş güvencesinden faydalanmasının bir nebzede olsa sağlanabilmesidir....
İŞE DAVET YAZISININ İŞÇİNİN ADRESTE BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ-İŞE İADE DAVASI
İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması, dava neticesinde tespit edilen hususların işçi tarafından derhal kazanılması anlamına gelmemektedir. İşe...
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI İş akdinin feshinde bazı hususlara uyulmaması halinde iş sözleşmesinin feshi geçersiz hale gelebilir. Bu durumda da işçi, feshin geçersizliği sebebiyle...
SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH-KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ
SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH-KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında...
DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ?-6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ
DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ?-6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ Çalışan bayanların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de doğum nedeniyle iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedip edemeyecekleri konusu oluşturmaktadır....
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?-DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ-GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?-DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ-GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET   2016 yılı 15 Temmuzunda Ülkemiz yönetimine ve Cumhuriyete yönelik askeri darbe girişimi halkın ve siyasi iradenin kararlı tutumuyla...
İŞE İADE DAVASI-ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK-GEÇERSİZ FESİH
İŞE İADE DAVASI-ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK-GEÇERSİZ FESİH   Çalışma yaşamı içerisinde iş akdinin sona erdirilmesi çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Bunlardan bir kısmı işçinin davranışlarından kaynaklanabileceği gibi bazen...
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ-5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ-5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU   Hali hazırda uygulanmakta olan 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.10.2008 yılında yayımlanarak yürürlüğe...
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ-KIDEM TAZMİNATI-YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ
  Çalışma yaşamında işverenler çeşitli sebeplerle işçilerinin iş akitlerine sona erdirmektedirler. Bu fesihler bazen haklı nedenlere dayandığı gibi bazen de haksız ve keyfi nitelik taşıyabilmektedir. Bu durumda işçileri, işverenlerin...