Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
İŞE DAVET YAZISININ İŞÇİNİN ADRESTE BULUNAMAMASI NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMESİ-İŞE İADE DAVASI
İşe iade davası, işçinin iş güvencesinden yararlanabilmesi için getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak işe iade davasının kazanılması, dava neticesinde tespit edilen hususların işçi tarafından derhal kazanılması anlamına gelmemektedir. İşe...
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI
FESİH SEBEBİNİN AÇIKÇA VE YAZILI BİLDİRİLMEMESİ-GEÇERSİZ FESİH-İŞE İADE DAVASI İş akdinin feshinde bazı hususlara uyulmaması halinde iş sözleşmesinin feshi geçersiz hale gelebilir. Bu durumda da işçi, feshin geçersizliği sebebiyle...
SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH-KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ
SÜT İZNİNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH-KULLANDIRILMAYAN SÜT İZNİ NEDENİYLE ÜCRET TALEBİ Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında...
DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ?-6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ
DOĞUM NEDENİYLE HAKLI FESİH YAPILABİLİR Mİ?-6 AYLIK ÜCRETSİZ DOĞUM İZNİ Çalışan bayanların en çok merak ettikleri konulardan bir tanesi de doğum nedeniyle iş sözleşmelerini haklı sebeple feshedip edemeyecekleri konusu oluşturmaktadır....
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?-DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ-GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?-DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ-GENEL TATİL GÜNÜNDE ÇALIŞMA VE ÜCRET   2016 yılı 15 Temmuzunda Ülkemiz yönetimine ve Cumhuriyete yönelik askeri darbe girişimi halkın ve siyasi iradenin kararlı tutumuyla...
İŞE İADE DAVASI-ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK-GEÇERSİZ FESİH
İŞE İADE DAVASI-ORGANİZASYONEL DEĞİŞİKLİK-GEÇERSİZ FESİH   Çalışma yaşamı içerisinde iş akdinin sona erdirilmesi çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Bunlardan bir kısmı işçinin davranışlarından kaynaklanabileceği gibi bazen...
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ-5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
AYLIK VE GELİRLERİN BİRLEŞMESİ-5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU   Hali hazırda uygulanmakta olan 5510 sayılı 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 01.10.2008 yılında yayımlanarak yürürlüğe...
BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN KIDEME ETKİSİ-KIDEM TAZMİNATI-YILLIK İZİN VE İHBAR TAZMİNATINA ETKİSİ
  Çalışma yaşamında işverenler çeşitli sebeplerle işçilerinin iş akitlerine sona erdirmektedirler. Bu fesihler bazen haklı nedenlere dayandığı gibi bazen de haksız ve keyfi nitelik taşıyabilmektedir. Bu durumda işçileri, işverenlerin...
İŞE İADE DAVASI-İŞÇİNİN DAVA SÜRERKEN VEFATI-MİRASÇILARA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ÖDENMESİ
İŞE İADE DAVASI-İŞÇİNİN DAVA SÜRERKEN VEFATI-MİRASÇILARA BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ÖDENMESİ   İşe iade davası, işçilerin iş sözleşmelerinin keyfi olarak sona erdirilmesini bir nebzede olsa önleyebilmek için getirilmiştir. Açılacak...
YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT EDİLECEKLER-7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-TORBA YASA
7020 sayılı Yapılandırma Kanunu`nun yürürlüğü ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK)`na olan birçok borç yapılandırma kapsamına alınmış bulunmaktadır. Yapılandırmadan faydalanabilmek için öncelikle başvuru süresine, ödemelerin...
7020 SAYILI TORBA YASA-YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI
7020 SAYILI TORBA YASA-YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI   Ülkemizde son dönemlerde 2-3 yılda bir hatta daha kısa aralıklarla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) alacaklarına ilişkin yapılandırma yasaları çıkmaktadır....
İŞVERENİN KREŞ AÇMA ZORUNLULUĞU-ÇALIŞMA ŞARTININ UYGULANMAMASI-HAKLI FESİH
Kadın çalışanların iş yaşamına daha fazla katılım sağlayabilmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmaktadır(Doğum izni, süt izni, yer ve su altında çalıştırma yasağı vb.).  ...
İŞÇİNİN UZUN SÜRELİ RAPOR ALMASI-ESASLI DEĞİŞİKLİK-FESİH-SAVUNMA ALINMASI GEREĞİ-İŞE İADE DAVASI
İŞÇİNİN UZUN SÜRELİ RAPOR ALMASI-ESASLI DEĞİŞİKLİK-FESİH-SAVUNMA ALINMASI GEREĞİ-İŞE İADE DAVASI  'İŞÇİNİN DAVRANIŞI-VERİMİ İLE İLGİLİ FESİH-SAVUNMA ALINMASI GEREĞİ- İŞE İADE DAVASI” başlıklı yazımızda...
1 MAYIS İŞÇİLERE TATİL Mİ?-ÜCRETİN HESABI VE ÖDENMESİ-HAKLI FESİH
1 Mayıs günü 'İşçi ve Emekçiler Bayramı” olarak kutlanmakta olup, 'Ulusal Bayram ve Genel Tatilller Hakkında Kanun”a göre genel tatil günlerindendir. Her ne kadar 1 Mayıs, genel tatil günü olsa da bazı şartların varlığı halinde...
İŞE İADE DAVASI-İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN TALEBE BAĞLI OLMADIĞI
İŞE İADE DAVASI-İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİNİN TALEBE BAĞLI OLMADIĞI   İşe iade davası, işçilerin iş sözleşmelerinin keyfi olarak sona erdirilmesini bir nebzede olsa önleyebilmek için getirilmiştir. Açılacak...
SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE YAŞ DÜZELTMENİN(YAŞ BÜYÜTME) EMEKLİLİĞE ETKİSİ-NÜFUS MEMURU HATASI
SİGORTA GİRİŞ TARİHİNE GÖRE YAŞ DÜZELTMENİN(YAŞ BÜYÜTME) EMEKLİLİĞE ETKİSİ-NÜFUS MEMURU HATASI   Sigortalılık başlangıcı kişinin emekliliği açısından çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle de kişinin ilk defa sigortalı...
YAŞ DÜZELTMESİ(YAŞ TASHİHİ)-EMEKLİLİĞE ETKİSİ
YAŞ DÜZELTMESİ(YAŞ TASHİHİ)-EMEKLİLİĞE ETKİSİ   Sosyal güvenlik hukukunda bazı haklardan yararlanma ya da yararlanamama belirli yaş koşuluna bağlıdır. Özellikle emeklilik için prim, sigortalılık süresi gibi şartların yanında...
İŞÇİNİN UZUN SÜREDİR ÜCRET ALMAMA İDDİASI-HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK-ÖDEMENİN İSPATI
İŞÇİNİN UZUN SÜREDİR ÜCRET ALMAMA İDDİASI-HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRILIK-ÖDEMENİN İSPATI   İş Kanununda ücret; 'Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan...
TORBA YASA-PRİM AFFI-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA(GSS) DÜZENLEME
  'Torba Yasa” olarak tabir edilen 6824 s. 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ” pek çok konuda yenilikler getirmiştir. Bizde bu yazımızda...
İMZALI ÜCRET BORDROSU(MAAŞ HESAP PUSULASI)-ALACAK DAVASINDA BELİRLENEN ÜCRET-HİZMET TESPİT DAVASI
İMZALI ÜCRET BORDROSU(MAAŞ HESAP PUSULASI)-ALACAK DAVASINDA BELİRLENEN ÜCRET-HİZMET TESPİT DAVASI   Hizmet tespit davası, bir ya da birden fazla işverene bağlı olarak hizmet akdine dayalı çalışan kişilerin, SGK`ya bildirimlerinin hiç...