Av. Erdoğan KAYA
Av. Erdoğan KAYA
Yazarın Makaleleri
YILLIK İZNİN KULLANDIRILMAMASI-HAKLI FESİH
Yaz döneminin yaklaşması ile birlikte pek çok çalışan yılın yorgunluğunu bir nebzede olsa atabilmek için tatil planları yapıyor. İşçilerin, yıllık izinlerini istedikleri tarihte kullanabilmeleri için ise bir takım şekli şartlara uyulması...
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ-İŞE İADE DAVASI
PERFORMANS DÜŞÜKLÜĞÜ-İŞE İADE DAVASI Çalışma yaşamında işverenler çalıştırdıkları işçilerin, belirli bir çalışma performansını yakalamasını ve bu performansın artarak devamını isterler. Ancak birçok kez işçinin çalışma...
İKALE(BOZMA) SÖZLEŞMESİ-İŞE İADE DAVASI
İkale ya da başka bir deyişle bozma sözleşmesi, işçi ve işverenin ortak iradeleri doğrultusunda iş sözleşmesinin karşılıklı anlaşma ile sona erdirilmesidir. İş Kanununda bu fesih türü yer almasa da, taraflardan birinin karşı tarafa...
İKALE-MAKUL YARAR-İŞE İADE
İkale(bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla düzenlenen bir sözleşmedir. Ancak çalışma hayatında birçok kez ikale sözleşmesinin geçerliliği...
İŞE İADE-BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ-İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN(MAAŞI) İADESİ
Çalışma yaşamında işverenler çeşitli sebeplerle işçilerinin iş akitlerine sona erdirmektedirler. Bu fesihler bazen haklı nedenlere dayandığı gibi bazen de haksız ve keyfi nitelik taşıyabilmektedir. Bu durumda işçileri, işverenlerin haksız...
ÜCRETSİZ İZİN-HAKLI FESİH
Çalışma yaşamında bir kısım işverenler pek çok kez haksız uygulamalara gitmekte ve işçiler de bu gibi durumlarda ne yapabilecekleri konusunda bilgi sahibi olmadıkları için bu uygulamalar İş Kanununa aykırı olsa da zamanla o işyerinde Kanuna...
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ-İDARİ İZİN(İDARİ TATİL)-HAKLI FESİH
Ramazan Bayramına yaklaştığımız şu günlerde pek çok kişinin en çok merak ettiği konu Ramazan Bayramı tatilinin uzamasından kimlerin faydalanabileceği ve tatilin toplamda kaç gün olacağı konuları teşkil etmektedir. İşçinin bu konuda...
RAMAZAN BAYRAMINDA ÇALIŞMA ÜCRETİNİN EKSİK ÖDENMESİ- HAKLI FESİH
Uzun bir bayram tatili arasından sonra pek çok çalışan günlük rutin mesaisine geri döndü. Ancak Ramazan Bayramını geçirdiğimiz günlerde pek çok işçi –özellikle hizmet sektörü ve sanayi işletmelerinde çalışan kesimde – bu genel...
İŞE İADE-AYRIMCILIK TAZMİNATI
Bu yazımızda işe iade davası açan bir çalışanın işe iade davasının neticesinde aldığı boşta geçen süre ücreti ile işe başlatmama tazminatına ek olarak ayrımcılık tazminatına da hak kazanıp kazanamayacağı konusuna değineceğiz....
İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ-HAKLI FESİH
İş Hukuku genel olarak daha çok işçiyi korumaya yönelik düzenlemeler içerse de çalışma yaşamında işçiler pek çok kez işverenleri tarafından olumsuz söz ve davranışlara maruz kalmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşan birçok işçi,...
ÜCRET KESME CEZASI –HAKSIZ ÜCRET KESİNTİSİ-İŞVERENİN ZARARI
Ücret kesme cezasına ilişkin açıklamalarımıza 'ÜCRET KESME CEZASI-HAKLI FESİH ” başlıklı yazımızın devamı niteliğinde olmak üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz. HAKSIZ OLARAK KESİNTİ YAPILMASI HALİNDE İŞÇİ BU KESİNTİLERİN...
ÜCRET KESME CEZASI-HAKLI FESİH
Çalışma yaşamında işveren, gerek maddi anlamda gerekse de işyerindeki hiyerarşik düzende işçiye göre daha üst konumdadır. İşveren bu üstünlüğü doğrultusunda işyerinin düzenin sağlanması ve üretimin devamlılığı için bir takım...
SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER
Kişiler, çalışmaları karşılığı olarak zorunlu sigortalılık kapsamında prim gün sayısı elde ederler. Bunun yanında isteğe bağlı sigortalılık yoluyla da prim günü elde edebilirler. Gerek çalışma karşılığı olsun gerekse de isteğe...
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?
Emeklilikten sonra çalışma Ülkemizde çok sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durum çoğunlukla maddi ihtiyaçtan kaynaklandığı gibi farklı birçok nedenle de çalışılabilmektedir. İşte bu durumda emeklilerin ilk aklına gelen soru çalışmaya...
TÜRKİYE`DE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞMA HALİNDE AYLIK KESİLİR Mİ?
TÜRKİYE`DE EMEKLİ OLDUKTAN SONRA YURTDIŞINDA ÇALIŞMA HALİNDE AYLIK KESİLİR Mİ? Son dönemde konuya ilişkin sorular sıkça gelince konuyla ilgili bir açıklama niteliğinde bu yazıyı yazma gereksinimi doğdu. Şunu yazının başında belirtmek...
KURBAN BAYRAMI TATİLİ-İDARİ İZİN-ÇALIŞMA-HAKLI FESİH
Kurban bayramına yaklaştığımız şu günlerde pek çok kişinin merak ettiği konu tatilin kaç gün olacağı ve tatilin uzamasından kimlerin faydalanabileceği, tatilde işverenlerce çalışma yaptırılıp-yaptırılamayacağı vb. oluşturmaktadır....
6736 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNU-YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ SGK BORÇLARI
Ülkemizde son dönemlerde 2-3 yılda bir hatta daha kısa aralıklarla Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) alacaklarına ilişkin yapılandırma yasaları çıkmaktadır. Ödemesi geciktirilen SGK borçlarına gecikme cezası, gecikme zammı vb. uygulanması nedenleri...
YAPILANDIRMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-6736 SAYILI YASA
6736 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” ya da diğer bir deyişle 'Yapılandırma Kanunu” 19.08.2016 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş durumdadır. İlgili yasal düzenleme ile birlikte birçok...
YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?(2)-YURTDIŞINDA ÇALIŞMA
Konuya ilişkin önceki yazımızda ('YURTDIŞI BORÇLANMASI İLE EMEKLİ OLANLAR ÇALIŞABİLİR Mİ?”başlıklı yazımız) yurtdışı borçlanması yoluyla emekli olanların Ülkemize döndüklerinde çalışabilecekleri ve emekli aylıklarını...
SENDİKAL TAZMİNAT-SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU
Sendika kurma hakkı, Anayasanın 'Sosyal Ve Ekonomik Haklar Ve Ödevler” başlıklı bölümünde düzenlenmiştir. İlgili bölümün 'Sendika kurma hakkı” başlıklı 51 inci maddesinde; 'Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten...