banner200
banner222
07 Nisan 2016 Perşembe 16:23
Yıllık İzin Yardımı
banner188
banner213
banner230

  

T.C.

YARGITAY

7. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2014/18295

K. 2015/11345

T. 8.6.2015

 

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : 1-)Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki temyiz itirazlarının reddine.

2-)Davacı, davalı işyerinde işçi olarak çalışırken iş akdini emekli olarak feshettiğinden bahisle kıdem tazminatı ile bazı işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir.

Davalı, davacının iş akdini emekli olarak kendisinin feshettiğini, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Davacının yıllık izin yardımı alacağı talep edip edemeyeceği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut olayda, davacı diğer alacakların yanında yıllık ücretli izin alacağı ve izin yardımı talebinde bulunmuştur. İşçinin kullanmadığı 61 gün izin hakkının olduğu ve bordrolara göre ödemesi yapılmayan 2003-2007 arası için işyerinde uygulanan TİS den doğan yıllık izin yardımı alacağı hakkı bulunduğu belirlenerek hesaplama yapılıp, zamanaşımı savunmasına göre de 2006 ve 2007 yılları için izin yardımı hesabı yapılmıştır.

İşyerinde uygulanan TİS hükümlerinde; yıllık izne ayrılan işçiye bir aylık ücreti tutarında izin yardımı yapılacağı düzenlenmiş, bilirkişi tarafından da davacının yıllık izin kullanmadığı dönemler yönünden izin yardımı hesabı yapılmış, mahkemece de bu rapor hükme esas alınmıştır. Bu karar TİS düzenlemesine uygun düşmemektedir. TİS'de izin yardımının fiilen yıllık izin kullanan işçiye ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu sebeple izin yardımı alacağı talebinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ :  Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde davalıya iadesine 08.06.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 07.04.2016 16:26
Anahtar Kelimeler:
Yıllık İzin Yardımı
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol