banner200
banner222
Rahmi
Rahmi
03 Nisan 2016 Pazar 22:02
Vekilin reddi hakim için  vekaletnamede özel yetki olmalı
banner188
banner213
banner230

 20. Hukuk Dairesi         2016/2171 E.  ,  2016/2707 K.
"İçtihat Metni"

İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur. 
Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

K A R A R

Taraflar arasında görülen dava sırasında davalı vekili tarafından sunulan 16.10.2015 tarihli dilekçe ile özetle; "...taşınmaz üzerinde men'i müdahale ve ecrimisil istemine ilişkin davada hâkimin istemediği halde düşüncelerini bildirerek tarafsızlığını kaybettiği, ilk celsede tarafların sulhe davet edildiği sırada, karşı taraf vekilince davalının aleyhine olacak şekilde ağzından laf almaya çalışıldığı ve davalının hakkının zedelendiği, hâkimin görevinin sulh değil durumun tespiti olduğu, hâkimin davalıya "tapuya karşı beyanlarını söyle" diyerek görüşünü açıkladığı, tanıkların kendilerinin olmadığı celsede dinlendiği ve böylece soru sormalarının engellendiği, tanıklarından birinin dinlenmeyerek savunma hakkının kısıtlandığı, davacının keşif talebi olmadığı halde keşif yapıldığı, hâkimin davalıya dava konusu taşınmaza ait anahtarı olup olmadığını sorduğu halde davacıya aynı soruyu yöneltmediği, keşif anında savunma beyanlarının tutanağa geçirilmediği..." gerekçeleri ile reddi hâkim talebinde bulunulmuştur.
Dosyayı inceleyen merci tarafından reddi hâkim talebinin reddine, reddi hâkim talebinin kötüniyetle yapıldığı anlaşıldığından 750,00.-TL disiplin para cezasına hükmedilmesine ilişkin verilen karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
HMK'nın 36. maddesine göre reddi hâkim yoluna, taraflardan birisi veya onun nam ve hesabına takip yetkisi bulunan yetkili vekili tarafından, vekâletnamesinde özel yetkisi var ise başvurulabilir (HMK m.74).
Somut olayda, reddi hâkim yoluna başvuran davalı vekili tarafından sunulan Ankara 49. Noterliğince tanzim olunan 17/02/2014 tarihli 02229 yevmiye nolu vekâletnamede hâkimin reddi yoluna başvurulabilmesi için özel yetki verilmediği anlaşılmaktadır. 
O halde; mahkemece, reddi hâkim talebinin esası incelenmeksizin bu usûlî eksiklikten reddedilmesi gerekirken, yazılı şekilde talebin esası hakkında değerlendirme yapılarak hüküm kurulması usûl ve kanuna aykırıdır. 
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde iadesine 03/03/2016 günü oy birliği ile karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 03.04.2016 22:04
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol