banner200
banner235
banner225
02 Mayıs 2016 Pazartesi 14:00
Mazur Görülebilecek Maddi Hata
banner188
banner213
banner230

T.C.

YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2015/8743

K. 2015/9675

T. 10.9.2015

 

DAVA : Davacı K.. B.. vekili Avukat Fatma tarafından, davalı Y.. K.. aleyhine 03/02/2015 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalının taraf ehliyeti olmadığından davanın reddine dair verilen 17/04/2015 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

KARAR : Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, dava açılmadan önce öldüğü anlaşılan davalıya karşı dava açıldığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya kapsamından, davanın 03/02/2015 tarihinde açıldığı, davalının ise 09/05/2011 tarihinde vefat etmiş olduğu anlaşılmaktadır. Davacı kurum K.. B.. olup; dava dışı 3. kişinin borcu nedeniyle kendilerine 1, 2 ,3. haciz ihbarnameleri gönderilmesi üzerine iş bu davayı açmıştır. Haciz ihbarnamelerinin gönderildiği takip dosyası 31. İcra Müdürlüğü'nün 2010/17986 takip sayılı dosyasıdır. Bu dosyada takip alacaklısı Y.. K.. olup vekili tarafından icra dairesine yaptığı talep üzerine haciz ihbarnameleri gönderilmiştir. Takip alacaklısı vekilinin, müvekkilinin ölümünden sonra bu ihbarnameleri gönderdiği bellidir. Bu durumda davacı tarafından, davalının ölmüş olduğunun bilinmemesi mazur görülebilir bir maddi hatadır. HMK 124/3-4. maddesi uyarınca davacıya, davalının mirasçılarını davaya dahil etmesi için süre verilerek; sonucuna göre davaya bakılmalıdır. Bu yön gözetilmeden davanın usulden reddedilmesi doğru görülmemiş; bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 10/09/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 02.05.2016 14:02
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol