banner200
banner222
18 Nisan 2016 Pazartesi 12:58
Marka Tescili
banner188
banner213
banner230

T.C.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi

E:2015/6147

K:2015/12523

T: 25.11.2015

 

Marka

Markanın Tescili

 

Özet: Redde mesnet markanın karma marka niteliğinde olması ve başvuru markasında 35. sınıf hizmetlerin sınırlandırılarak sayılması ve bu sınırlandırılan hizmetlerden faydalanacak kişiler itibariyle davaya konu markaların 556 sayılı KHK’nın 7/1-b maddesi anlamında aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarından bahsedilemeyeceği gözetilmelidir.

(556 s. KHK m. 7/1-b)

Taraflar arasında görülen davada Ankara 3. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nce verilen 12.12.2013 gün ve 2013/184-2013/247 sayılı kararı onayan Daire'nin 03.12.2014 gün ve 2014/12729-2014/18889 sayılı kararı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dosya için düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin "M..." ibaresinin marka olarak tescili için TPE'ye başvuruda bulunduğunu, başvurunun 2011/84726 kod numarasını aldığını, TPE'nin başvuruyu 2008/29593 sayılı ve "M...+Ş..." numaralı markaya benzer olduğundan bahisle 556 sayılı KHK'nin 7/1-b bendi uyarınca kısmen reddettiğini, bu ret kararına itirazda bulunduklarını ve itirazlarının da TPE YİDK'nın 2013-M-3088 sayılı kararı ile reddedildiğini ileri sürerek, anılan YİDK kararının iptaline ve tescil işlemlerinin devamına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.

Davacı vekili bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Davacı başvurusu "M..." ibareli kelime markası olup, redde mesnet marka ise "m..." ibaresi ile şekil ve renk unsurlarından oluşan karma marka niteliğindedir. Öte yandan, başvuru kapsamındaki 35. sınıf hizmetler bakımından markanın kullanılacağı hizmet sektörleri sayılmak suretiyle sınırlandırılmıştır. Oysa redde mesnet markada 35. sınıf hizmetler bakımından herhangi bir sınırlandırma olmaksızın tescil gerçekleştirilmiştir. Bu durumda, yukarıda açıklandığı üzere redde mesnet markanın karma marka niteliğinde olması ve başvuru markasında 35. sınıf hizmetlerin sınırlandırılmak suretiyle sayılması ve bu sınırlandırılan hizmetlerden yararlanacak kişiler itibariyle anılan markaların 556 sayılı KHK'nın 7/1-b maddesi anlamında aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olduklarından söz edilemez. Bu itibarla da, mahkemece 556 sayılı KHK 7/1-b bendine dayalı olarak verilen TPE YİDK kararının iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın reddine karar verilmesi doğru olmadığından, davacı vekilinin karar düzeltme itirazının kabulüyle Dairemizin 03.12.2014 gün 2014/12729 E, 2014/18889 K sayılı onama ilamının kaldırılarak, yukarıda anılan gerekçeyle mahkeme kararının bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 03.12.2014 gün 2014/12729 E, 2014/18889 K sayılı onama ilamının kaldırılarak, yerel mahkeme hükmünün davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harçlarının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 25.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 18.04.2016 13:03
Anahtar Kelimeler:
Marka Tescili
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol