banner200
banner235
banner225
02 Mayıs 2016 Pazartesi 14:28
İtirazın İptali
banner188
banner213
banner230

 YARGITAY

4. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2014/14918

Karar Numarası: 2015/12802

Karar Tarihi: 11.11.2015

Davacı T.. M.. vekili Avukat F.. K.. tarafından, davalı T.. A... aleyhine 13/11/2013 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptali istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalı tarafından yapılan itirazın iptali ile takibin devamına, takipten sonra yapılan ödemenin icra müdürlüğünce infazda dikkate alınmasına ve asıl alacağın %20 oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline dair verilen 27/05/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, idari para cezasının tahsili için başlatılan icra takibine davalı borçlu tarafından itiraz edilerek takibin durdurulduğunu, idari para cezasının kesinleştiğini, borçlunun itirazının yerinde olmadığını belirterek, itirazın iptali ile icra inkâr tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Davalı, aleyhine tahakkuk ettirilen idari para cezasını ödeme emrinin tebliğinden önce ödediğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, takibe konu idari para cezasının kesinleştiği, takipten sonra yapılan ödemenin icra müdürlüğünce kararın infazında gözetileceği gerekçesiyle itirazın iptaline, takibin devamına ve asıl alacağın .. oranında icra inkar tazminatının davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Dosya içeriğine göre, davacı tarafından idari para cezasının tahsili amacıyla davalı aleyhine B..M.. 2012/11947 sayılı dosyası ile genel haciz yolu ile icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin davalıya 20/12/2012 tarihinde tebliğ edildiği, davalının 25/12/2012 tarihli dilekçesi ile ödeme emrinin tebliğinden önce 14/12/2012 tarihinde borcu ödediğini belirterek icra dairesinin yetkisine itiraz ettiği ve ödeme dekontunu itiraz dilekçesine eklediği anlaşılmaktadır. Davalının itiraz dilekçesinin mahiyeti, borcun bulunmadığına ilişkin olmayıp borcun ödendiğine (itfasına) ilişkindir. Nitekim icra memuru tarafından da davalının itirazı bu şekilde değerlendirilmiş, sadece icra takibinin yetki yönünden durdurulmasına karar vermiştir. Şu halde, borçlunun yetki itirazını kabul etmeyen alacaklı yetki itirazının reddini sağlamak için yalnız icra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna başvurabilir; mahkemede itirazın iptali davası açamaz.

Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek itirazın iptali davasının reddi yerine, uyuşmazlığın esası çözümlenerek yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 11/11/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

banner229
Son Güncelleme: 02.05.2016 14:30
Anahtar Kelimeler:
İtirazın İptali
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol