banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
02 Eylül 2016 Cuma 10:49
KHK/672 Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname
banner188
banner213
banner230

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN
ALINAN TEDBİRLERE DAİR KANUN

HÜKMÜNDE KARARNAME

 

Karar Sayısı: KHK/672

Olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır.

Kamu personeline ilişkin tedbirler

MADDE 2- (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan;

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan kişiler kamu görevinden,

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan kişiler Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından,

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan kişiler Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından,

ç) Ekli (4) sayılı listede yer alan kişiler Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından,

başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarılmıştır. Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir.

(2) Birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatından, Jandarma Genel Komutanlığı teşkilatından ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatından çıkarılan kişilerin, mahkûmiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alınır ve bu kişiler görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemezler, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgeleri ve pilot lisansları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir.

(3) Birinci fıkra kapsamında kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

                                                                                                                                                                                                                     

              Binali YILDIRIM

                    Başbakan

                  N. CANİKLİ                                  M. ŞİMŞEK                       N. KURTULMUŞ                   N. KURTULMUŞ

            Başbakan Yardımcısı                        Başbakan Yardımcısı                Başbakan Yardımcısı             Başbakan Yardımcısı V.

                 V. KAYNAK                                  B. BOZDAĞ                    F. B. SAYAN KAYA                      Ö. ÇELİK

            Başbakan Yardımcısı                            Adalet Bakanı            Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı      Avrupa Birliği Bakanı

                    F. ÖZLÜ                                      S. SOYLU                          M. ÖZHASEKİ                     M. ÇAVUŞOĞLU

   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Çevre ve Şehircilik Bakanı               Dışişleri Bakanı

                N. ZEYBEKCİ                              B. ALBAYRAK                        A. Ç. KILIÇ                             F. ÇELİK

               Ekonomi Bakanı                  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Gençlik ve Spor Bakanı    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

                B. TÜFENKCİ                                    E. ALA                               L. ELVAN                              N. AVCI

         Gümrük ve Ticaret Bakanı                         İçişleri Bakanı                       Kalkınma Bakanı                Kültür ve Turizm Bakanı

                                   N. AĞBAL                                İ. YILMAZ                                           F. IŞIK

                                 Maliye Bakanı                        Millî Eğitim Bakanı                           Millî Savunma Bakanı

                                  V. EROĞLU                               R. AKDAĞ                                       A. ARSLAN

                         Orman ve Su İşleri Bakanı                     Sağlık Bakanı                 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

 

E K L E R

1 Sayılı Liste-1

1 Sayılı Liste-2

1 Sayılı Liste-3

1 Sayılı Liste-4

1 Sayılı Liste-5

1 Sayılı Liste-6

1 Sayılı Liste-7

1 Sayılı Liste-8

1 Sayılı Liste-9

1 Sayılı Liste-10

1 Sayılı Liste-11

1 Sayılı Liste-12

1 Sayılı Liste-13

1 Sayılı Liste-14

1 Sayılı Liste-15

2 Sayılı Liste-1

2 Sayılı Liste-2

3 Sayılı Liste

4 Sayılı Liste

 

 

banner229
Son Güncelleme: 02.09.2016 10:52
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol