banner200
banner235
banner225
Yeşim
Yeşim
02 Şubat 2015 Pazartesi 11:56
Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartları Değişmiştir
banner188
banner213
banner230

01 Şubat 2015 tarihli ve 29254 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7149 Sayılı

Bakanlar Kurulu Karar ile 2012/4213 Sayılı Karar'da değişiklik yapılarak bağımsız denetime

tabi olacak şirketlerin belirlenmesinde dikkate alınan şartlar yeniden belirlenmiştir. Bakanlar

Kurulu kararı yazımız ekinde bilgilerinize sunulmuştur.

Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararına göre;

a)      Aktif toplamı 50 milyon ve üstü Türk Lirası

b)      Yıllık net satış hasılatı 100 milyon ve üstü Türk lirası

c)       Çalışan sayısı 200 ve üstü

Bakanlar Kurulu Kararı ; 01 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, 01/02/2015 Tarihi

itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Diğer taraftan,

      Şirketler, bu Kararda belirtilen üç ölçütten en az ikisinin sınırlarını art arda iki hesap döneminde aşmaları durumunda müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetime tabi olur. Bağımsız denetime tabi şirketler, söz konusu ölçütlerden en az ikisine ait sınırların art arda iki hesap döneminde altında kalmaları ya da bir hesap döneminde söz konusu ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalmaları durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren bağımsız denetim kapsamından çıkarılır.

      Bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınır.

      Bağlı ortaklıkları ve iştirakleri bulunan şirketler açısından bu Kararda belirtilen üç ölçütten ikisinin sınırlarının aşılıp aşılmadığının belirlenmesinde; aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından ana ortaklık ve bağlı ortaklığa ait finansal tablolarda yer alan kalemlerin toplamı (varsa grup içi işlemler yok edilir), çalışan sayısı bakımından ise ana ortaklıkta ve bağlı ortaklıkta önceki yıllardaki (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayılarının toplamı dikkate alınır. İştirakler açısından, söz konusu ölçütler iştirakteki hisseleri oranında dikkate alınır.

Yukarıdaki hükümlerden hareketle bağımsız denetime 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle girilip girilmediğinin tespitinde;

                      Finansal tablolar açısından 2013 ve 2014 finansal tabloları,

          Çalışan sayısı bakımından ise 2013 ve 2014 yıllarındaki ortalama çalışan sayısı dikkate alınacaktır.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla.

Dr. Yahya ARIKAN BAŞKAN

Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR                          Resmî Gazete

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/7149

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 19/12/2014 tarihli ve 83 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE t - 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b)                        Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)                        Çalışan sayısı ikiyliz ve üstü.”

MADDE 2 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b)                        Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)                        Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.”

MADDE 3 - Aynı Karara ekli (Ii) sayılı üstenin dördüncü sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘"a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b)                        Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)                         Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.”

MADDE 4 - Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Aktif toplamı ellimilyon ve üstü Türk Lirası.

b)                        Yıllık net satış hasılatı yüzmilyon ve üstü Türk Lirası.

c)                         Çalışan sayısı ikiyüz ve üstü.”

MADDE 5 -Bu Karar 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 - Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bakanlar Kumlu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

23/1/2013

28537

Bakanlar Kurulu Kararında Değişildik Yapan

Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihî

Sayısı

14/3/2014

28941

 


http://www.muhasebeweb.com/haber_detay.php?id=3393_Bagimsiz-Denetime-Tabi-Olma-Sartlari-Degismistir.html

banner229
Son Güncelleme: 02.02.2015 12:22
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol