banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
02 Aralık 2012 Pazar 19:18
5 YILA KADAR OLAN HAPİS CEZALARINA ERTELEME

Ertelemeden disiplin veya tazyik hapsine mahkûm olanlar.(Ödeme şartının ihlali” taahhüdü ihlal” mal beyanına zorlama v.s.gibi tazyik hapsi cezaları ile disiplin cezaları ertelemeden) yararlanamayacak.

Aynı şekilde terör suçları, örgüt faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkûm olanlar, mükerrirlere özgü infaz rejimi uygulamasına karar verilenler ertelemeden yararlanamayacaklardır.

6 ay açık cezaevinde bulunma şartı kaldırılıyor

5275 sayılı kanuna eklenen geçici 4.maddeyle açık cezaevlerinde 6 ay bulunma şartı 31.12.2015 tarihinde kadar kaldırılıyor.

Denetimli serbestlikte 2 ayrı düzenleme yapılmıştı. Bunlardan ilki, 21.04.2012 de yürürlüğe girdi. Yasa bu tarih itibariyle cezaevinde bulunanlardan, açık cezaevine çıkanlar veya açık cezaevine çıkmaya hak kazananlara, bu tarihten itibaren 6 ay geçmesi koşuluyla meşruten tahliyelerine 1 yıldan az süre kala tahliye hakkı veriyordu.

21.07.2012tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle de kanunun yürürlük tarihi itibariyle de cezaevinde bulunanlar için 6 ay şartı aranmıyordu.

Son değişiklikle bu süre 2015 yılına kadar uzatıldı.

KÜRTÇE SAVUNMA SERBEST OLACAK!

Tasarı ile 5271 sayılı CMK’nın 202. Maddesinin 3.fıkrası değiştiriliyor. 202. Maddeye eklenen yeni fıkra ile “Meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilen sanık,

a)      İddianamenin okunması

b)      Esas hakkındaki mütalaanın verilmesi “ üzerine sözlü savunmasını kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapabilir.

Getirilen değişiklikler ile çok açık bir biçimde sanıklara diledikleri dilde savunma hakkı tanınıyor.

Evli hükümlüler eşleri İle yalnız görüşebilecek

5275 sayılı Kanunun 51.Maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliklere göre evli hükümlüler, 3 ayda bir kez, 3 saatten 24 saate kadar eşleri ile görevlilerin gözetiminden uzak yalnız kalabilecekler.

Hükümlüler odalarında televizyon bulundurabilecekler.

5275 sayılı Kanunun 51.Maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişikliğe göre hükümlülere ödül olarak tek kişilik odalarda televizyon bulundurma imkânı veriliyor.

Cezaevinde Bulunanlar Ertelemeden Yararlanabilecek

3 yıla kadar kasıtlı, 5 yıla kadar taksirli suçlardan mahkûm olanların cezalarının infazına başlanmış olsa bile cezaları ertelenebilecek.

Ağır Hastalar Tahliye Edilecek

Değişiklik tasarısının 2.maddesiyle 5275 sayılı yasanın 16.maddesinin 3.fıkrası değiştirilmiş, 4.fıkrasına yapılan eklemelerle ağır bir hastalığa maruz kalanlar veya sakatlık nedeniyle ceza infaz kurumlarında hayatını yalnız itham ettiremeyeceği anlaşılanların durumları iyileşinceye kadar infazları geri bırakılacak.

Bu değişikliğin iki önemli istisnası var.

1-Mahkûmun toplum için tehlike oluşturacağının anlaşılması

2-3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan mahkûm olanların infaz kurumundayken hamile kalmaları.

Mahkûmlara Verilen Yıllık İzin Yılda 4 Kereye Çıkarılıyor

Mevcut düzenlemeye göre, 5275 sayılı yasa’nın 95.maddesi, açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazananlara yılda en çok 3 kez izin kullandırılabiliyordu.

Yeni kanunla getirilen değişiklik “yılda en çok 3 kez “ ibaresi değiştirilerek “üç ayda bir” haline getirilmektedir. Böylece bu mahkûmlar yılda 4 kez izin kullanabileceklerdir.

 

 

ADALETBİZ

 

TASARININ TAM METNİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

Son Güncelleme: 06.12.2012 11:01
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Avatar
deniz ışık 4 yıl önce

taahhütü ihlal edenler vatan hainimiki ertelemeden faydalanamıyolar anlamakta zorlanıyorum.ne anayasa maddesi nede başbakanın sözü taahhütü ihlal hapis cezasını kaldırmaya yetmiyor.bazen aceba taahhüt mağduru değilde daha ağır suç işlesek affedilirdik diye düşünüuorum.

Avatar
Atalay öztürk 4 yıl önce

Arkadaşlar erteleme derken ceza komple ortadan kalkmıyor. Sadece 6 aylık uzatma yerine 1 yıllık uzatma alıyorsunuz. Hapis cezanızı 1 yıl sonra çekmeye başlayacaksınız.

Avatar
seda 4 yıl önce

http://imzakampanyam.com/6-ay-acikta-kalma-sartinin-kalkmasi-yasa-tasarisinin-2013-e-birakilmasini-istemiyoruz-imza-kampanyasi

banner177