banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
14 Aralık 2011 Çarşamba 10:51
Ortadaki Sandalye...

Türkiye İran olmaz diyenler sebebini söylüyorlardı:

Çünkü bizde molla sınıfı yok...

Zaten bana da bir eksiklik varmış gibi geldi...

Her türlü malzeme var bu memlekette...

Molla yok...

Neyse ki bakanın açıkladığına göre; devlet bütçesinden maaş vererek, hacılardan, hocalardan, şıhlardan, şeyhlerden, üfürükçülerden ilk aşamada 1000 mollayaratmakla başlıyorlar işe...

*

Biraz olsun zekâsı olan insanlar şüphelenmesinler diye de kadroya alacakları mollaların adını biraz değiştirdiler:

Mele...

Aslında; devletten kadro hak etmiş şıh...

*

Henüz kadro gözükmeyen günlerdi:

Şıh hazretleri her zaman Hediyenin Allah katında güzel olanı kuyruklu, kulaklı ve boynuzlu olanıdır derdi...

Köylüler de ona keçi, inek, koyun getirirler, itikatları bir iken bin olurdu...

Kulaklı, boynuzlu ve kuyruklu hediyeler, şıh hazretlerinin huzuruna daha çıkmadan kapıda ellerinde alınıp celeplere satılmak üzere ahırlara konurdu...

Şıh hazretleri görmediği halde köylülere Demek ki iman yoluna keçi getirdin”, “Demek ki hak uğruna koyun getirdin”, “Demek ki nur için inek getirdin diyerek onların ne getirdiklerini bilirdi...

Oradakiler bunu nasıl bildiğine hayret eder, bu kerametini köyden köye, kasabadan kasabaya birbirlerine anlatırlardı...

Duyanların itikatları bir iken bin olurdu...

(........)

Şıh hazretleri ne getirdiklerini nasıl bilirdi?..

Çünkü şıh hazretinin adamları, gelenleri getirdikleri hediyeye göre farklı renklere boyanmış sandalyelere oturturlardı...

Sandalyelerin arkasında yazılıydı:

Keçi...

İnek...

Koyun...

*

Bakanın açıkladığına göre...

260 bin öğretmen sokaklarda ağlaşırken, mele adı altında kadroya alacakları şıhların, şeyhlerin, sofuların, üfürükçülerin maaşını siz vereceksiniz...

Ortadaki sandalye yani...


cumhuriyet

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177