banner73
Davada Sulh Olunması, Avukatlık Ücreti Görev Asliye Hukuk Mahkemesi
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi kararı. T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ ESAS NO: 2016/5134 KARAR NO: 2016/8021 KARAR TARİHİ: 16/06/2016 MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi ÖZET: davada sulh olunması nedeniyle ödenmeyen avukatlık ücretinden dolayı davanın karşı tarafından tahsiline yönelik Av.K.165.m. göre açılacak davada görevli Mahkemenin tüketici değil, Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu Davacı ... tarafından, davalı ... aleyhine 10/07/2014 gününde verilen dilekçe ile itirazın iptalinin istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; dava dilekçesinin görev yönünden reddine dair verilen 30/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Mahkemece, tüketici mahkemesinin görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosya kapsamından, davacının avukat olduğu ve takip ettiği bir davada dava dışı müvekkili ile davalının sulh oldukları, avukatlık ücretini alamadığı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 165. maddesine göre ödenmesi gereken vekalet ücretinden her iki tarafında müteselsilen sorumlu olduğu kabul edildiğinden davacı tarafından davalı aleyhine icra takibi başlatıldığı, yapılan icra takibine davalının itiraz etmesi üzerine itirazın iptali ve icra inkar tazminatı istemine ilişkin bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemeleri görevlidir. Dolayısıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle davaya tüketici mahkemesinde değil, genel mahkemede bakılması gerekir. Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilmeden, uyuşmazlığın genel hükümler uyarınca ve asliye hukuk mahkemesi tarafından çözümlenmesi gerektiği halde işin esasının incelenmeksizin görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 16/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi. www.kararara.com
22 Eylül 2013 Pazar 11:49
İnsanın Doğurası Geliyor...

Baktılar laf dinleyen yok...
“Doğurtan kanun” hazırladılar...

*

Diyelim ki doğumdan önce işe gitmiyorsun...
Doğumdan sonra zaten gidilmiyor...

*

Kanun ile çocuk doğurduğunda “esnek çalışma” olanağı geliyor mesela...
Canın istediği zaman işe gidiyorsun...
Canın hiç istemeyeceğine göre, zaten gitmiyorsun...

*

Ama canın sıkıldı evde, bebeleri al git işe...
Onlar santral memuru amca ile
“müdürü karakola bağlama oyunu” oynarken... Basınç ve sıcaklığı ölç bakalım, sana uyuyor mu?..
Tasarıda anne ve anne adayları belli
“sıcaklık ve basınçta” çalışabilir diyor...
Eee uymaz zaten...

*

Ve gürültü...
Hamile kadınların çalışacakları ortamda gürültü derecesi en çok
“80 dB(A)” olacak...
Yani diyelim ki karakola bağlanınca müdür korktu... Döndü sana bağırdı, çıkartacağı gürültü
“80 ??XXXX!!!!!!:(((...” olacağı için...
Evdesin hadi...

*

İşe gidiş geliş...
“En sarsıntısız” vasıta ile diyor...
Ki en
“sarsıntısızı” patronunkidir...

*

“Evrak” taşıtmak yasak mesela tasarıda hamileyim diyene...
Kâğıt ağır çünkü...

*

Kısacası bu yasa ile kadın çalışma hayatından çekilecek...
Çünkü en salak patron dahi kadınlara iş vermez...
İmamların istedikleri de zaten,
kadınları iş yaşamından çekip evde birer kuluçka makinesi gibi durmadan doğurtmak...

*

Çünkü...
Dinci sadece bugünü değil, geleceği de dizayn ediyor...
Cumhuriyet’in; özgür, gelişmiş, fikri ve vicdanı hür kuşaklarına karşılık... Ekonomik özgürlüğü olmayan, çalışamayan, kazanamayan, tabii ki sesi soluğu çıkmayan kadınlar... Ve kalabalıkta kaybolmuş, özensiz, sevgisiz, imam hatipleştirilmiş okullarda büyümüş çocuklar...
Kanunlar bunun için işte...

*

Ne yapabiliriz?..
Tek sığınağımız yine kadınların sezisidir...
Özgürlüğünüzü ve çocuklarınızı vermeyin anneler...

22 Eylül 2013 - Cumhuriyet

Son Güncelleme: 22.09.2013 11:50
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner177